Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 17 maart 2020

Laatste voorjaarsronde SDE+ geopend

Vanochtend om 9.00 uur is de laatste voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) geopend.

Bedrijven en instellingen kunnen de SDE+-regeling gebruiken om subsidie aan te vragen voor het produceren van duurzame energie. De SDE+ kent vijf categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. De ronde heeft drie fases met elk een maximum fasebedrag. Het totale budget voor deze voorjaarsronde is 4 miljard euro. De voorjaarsronde loopt tot en met 2 april.

Deze voorjaarsronde is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. De eerste ronde van de verbrede SDE++-regeling wordt tussen 29 september en 22 oktober opengesteld. Aan deze verbrede regeling wordt een aantal nieuwe technieken toegevoegd, zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. SDE++ kent dit jaar een verplichtingenbudget van 5 miljard euro, zo liet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eerder weten.