Categorie: preventie | Gepubliceerd: 23 maart 2020

VNG informeert over Ja-Ja sticker

De Ja-Ja sticker wint aan terrein in Nederland, maar diverse rechtszaken laten zien dat de invoering niet zonder slag of stoot gaat. De VNG helpt gemeenten met een Q&A.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een lijst met veel gestelde vragen en hun antwoorden over het onderwerp opgesteld. Eerder vroegen drukwerkbedrijven om landelijke afspraken over de Ja-Ja sticker, maar dat vond de VNG ondoenlijk. Wel gaf de vereniging toen aan te werken aan een Q&A, om gemeenten te helpen zelf een weloverwogen keuze te maken.

In de Q&A, te raadplegen via de website van de VNG, gaat het bijvoorbeeld over of de Ja-Ja sticker van toepassing is op huis-aan-huisbladen, hoe om te gaan met de bestaande Nee-Ja en Nee-Nee stickers, welke aspecten meegenomen moeten worden in de overwegingen om het systeem aan te passen en of er al resultaten bekend zijn. Zo concludeerde de gemeente Amsterdam na een evaluatie in 2018 dat het draagvlak voor de Ja-Ja sticker hoog was en een meerderheid van de inwoners er geen gebruik van zou maken, zodat ze dus geen reclame meer zou ontvangen.