Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 11 mei 2020

Kabinet wil Ser-advies circulaire economie

Wat betekent de circulaire economie voor het goederenvervoer? Op deze en zes andere vragen wil het kabinet advies van de Sociaal-Economische Raad (Ser).

Dat hebben de rijksoverheid en de Ser bekend gemaakt. In totaal vraagt het kabinet de Ser om zeven adviezen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd.

Wat betreft de circulaire economie wordt advies gevraagd over de betekenis van deze transitie voor het goederenvervoer en de ruimtelijke structuur van Nederland. Andere vragen draaien om de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers, economische kansen in regio’s met bevolkingsdaling en de herziening van het beleid omtrent internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Deze laatste vraag is een vervolg op een Ser-advies uit 2019, over de samenhang tussen IMVO en de Sustainable Development Goals. Het kabinet wil nu weten welke combinaties van beleidsmaatregelen het beste resultaat geven.

Eerdere adviesvragen

Naast deze vier adviesvragen heeft de Tweede Kamer het kabinet eerder verzocht om drie andere onderwerpen aan de Ser voor te leggen. Het gaat om de gevolgen van het verleggen van de leeftijdgrens voor het volwassenenminimumloon naar 18 jaar, het hebben van meer zekerheid en grip op werk, inkomen en leven en het creëren van een mantelzorgvriendelijke werkomgeving. Daarnaast lopen er nog vier adviesaanvragen die in 2019 zijn gestart, waaronder over een duurzaamheidskader voor biomassa.