Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 20 mei 2020

Onderzoek naar verlies microplastics containers MSC Zoe

Wat zouden de miljoenen plastic bolletjes die zijn achtergebleven na het overboord slaan van de 342 containers voor het ecosysteem van de Waddenzee kunnen betekenen? In opdracht van Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart om dit uit te zoeken.

Over de impact van microplastics op het leven in zee is nog te weinig bekend.
Foto: tunatura/123RF

Bij het incident met de MSC Zoe begin 2019, waarbij 342 containers overboord sloegen, kwamen onder andere polystyreen korrels in zee terecht. Rijkswaterstaat heeft het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research de opdracht gegeven een onderzoek te starten naar de ecologische effecten van het incident met de MSC Zoe, met een focus op deze microplastics.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een soort zoutwatervijvers waarin de levensgemeenschap van de Wadddenzee wordt nagebootst. Aan deze vijvers zullen polystyreen korrels wordt toegevoegd. Vervolgens wordt acht weken lang de ontwikkeling van de vijvers gevolgd. Zo kan worden ontdekt bij welke hoeveelheid plastic er afwijkingen beginnen te ontstaan. Daarbij wordt gekeken naar ndividuele groei en populatiegroei van het plankton en de bodemdieren. Aan het eind van de proef wordt onderzocht of en in welke hoeveelheid de schelpdieren, wormen, garnalen en vissen plastics in hun lichaam hebben.

Onderzoek naar de effecten van microplastics op deze schaal is nog niet eerder uitgevoerd, zeker niet met vis in zoutwatervijvers. Het meeste microplasticsonderzoek vindt plaats op laboratoriumschaal en dan ontbreken de natuurlijke interacties. Bovendien zijn dat vaak kortlopende proeven.

Comuptersimulaties

Ondertussen werkt het NIOZ met computersimulaties aan deeltjesverspreidingsmodellen die antwoord moeten gaan geven op de vraag op welke geoposities en in welke dichtheden de vrijgekomen de PS-korrels maar ook HDPE-pallets zijn beland. Deze gegevens in combinatie met de resultaten van de proef met de zoutwatervijfers moeten een goed beeld geven van de impact van de ramp op het ecosysteem in de Waddenzee.

Het experimenteel onderzoek en de modelstudie naar de verspreiding van de microplastics maken onderdeel uit van de uitgebreide studie van NIOZ en Wageningen Marine Research naar de mogelijk ecologische lange termijn gevolgen van het overboord slaan van de 342 containers op het zeemilieu en de mariene organismen.