Categorie: buitenland | Gepubliceerd: 22 mei 2020

Duitse wetswijziging voor hoogwaardige batterijrecycling

Vanaf 2021 moeten alle batterijproducenten in Duitsland zich verplicht registreren en moeten alle retoursystemen voor gebruikte batterijen door één instantie worden goedgekeurd.

Minimumnormen moeten zorgen voor een hoge kwaliteit voor de batterij-inzameling in Duitsland.

Ook komen er nieuwe minimumnormen voor de batterijinzameling om een hoge kwaliteit en veilige verwijdering te garanderen. Dit zijn onderdelen van het nieuwe wetsontwerp, dat het Duitse milieuministerie (BMU) aan de Bondsdag en de Bondsraad ter overweging heeft voorgelegd.

Het is de bedoeling dat deze wet fabrikanten van draagbare batterijen gaat verplichten om eerder deel te nemen aan een gemeenschappelijk retoursysteem, op voorwaarde dat ze niet zelf een retoursysteem hebben. Daarnaast dienen de wijzigingen de duurzaamheid van batterijen voor de elektromobiliteit te verbeteren. Vanaf 2023 moeten de financiële bijdragen van fabrikanten aan retoursystemen gebaseerd zijn op ecologische criteria, om ervoor te zorgen dat bij de fabricage steeds meer rekening wordt gehouden met de ecologische aspecten.

Gemeenschappelijk Duits retoursysteem

Vanwege de concurrentienadelen als gevolg van de Duitse Batterijenrichtlijn (Batteriegesetz) werd de Stichting GRS Batteries begin dit jaar gedwongen haar wettelijke status als gemeenschappelijk Duits retoursysteem op te geven en goedkeuring te vragen als retoursysteem van een fabrikant. Volgens deze stichting werd in 2018 45,6 procent (16.615 ton) van het aantal gebruikte batterijen ingeleverd. Hiervan werd 101,4 procent gerecycled.

Naar verwachting bespreekt het BMU komend najaar de nieuwe regels op EU-niveau. De Europese Commissie is van plan om in oktober 2020 een vergelijkbaar regelgevingsvoorstel in te dienen.