Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 24 juli 2020

Gemeenten moeten afvalstoffenverordening checken

Als gemeenten afwijken van de eisen die gesteld worden aan de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen moet dit opgenomen zijn in hun afvalstoffenverordening. Nu er nieuwe eisen gelden is het verstandig deze verordening hierop na te lopen.

Gemeenten moeten meer afvalstoffen verplicht gescheiden inzamelen.
Foto: Mercedes Benz

Sinds 1 juli 2020 is het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van kracht. Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen gaat deze verplichting in per 1 januari 2025.

Het besluit bevat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van het gescheiden inzamelen. Voor metaal, kunststof en glas kan bijvoorbeeld van de verplichting worden afgeweken als een andere manier van inzamelen het potentieel voor hergebruik of recycling niet beïnvloedt. Nascheiden van kunststof en metalen uit restafval blijft bijvoorbeeld mogelijk. 

Afwijken

Als een gemeente afwijkt van de eisen voor gescheiden inzameling moet dit altijd in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Ook moet regelmatig worden getoetst of nog steeds aan de afwijkingsgronden wordt voldaan. 

De VNG roept gemeenten daarom op na te gaan of hun huidige afvalstoffenverordening strookt met de nieuwe verplichtingen. Als dit niet zo is, heeft een gemeente tot 1 januari 2021 de tijd om de verordening aan te passen.

Na de zomer start de VNG met de actualisatie van de modelverordening voor gemeenten.

Meer weten over Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website