Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 20 augustus 2020

Monitoring zwerfafval N-wegen Berg en Dal van start

De gemeente Berg en Dal, provincie Gelderland, GoClean en Dar gaan samen zwerfafval monitoren in de bermen van de N-325 van de grensovergang in Ubbergen richting Nijmegen.

Wethouder Nelson Verheul (gemeente Berg en Dal), Willem Huntink (programmaleider van Circulaire Economie van provincie Gelderland), Bart de Bruin (directeur van Dar) en vrijwilligers van GoClean van start met de monitoring.
Foto: Dar

De partijen willen weten hoeveel zwerfafval er langs deze weg ligt, waar het zwerfafval uit bestaat waar het vandaan komt. GoClean voert deze monitoring uit. De komende zes maanden neemt de organisatie eens per maand een kijkje, om te kijken of het zinvol is om structureel zwerfafval op N-wegen op te ruimen en hoe zwerfafval hier voorkomen kan worden. GoClean brengt in kaart hoeveel zwerfafval er ligt en wat zij zoal tegenkomen tijdens het zwerfafval opruimen. Daarvoor wordt tijdens het opruimen elk stuk zwerfafval gefotografeerd en geregistreerd. Tijdens het opruimen wordt het afval ook gescheiden, zodat een deel gerecycled kan worden.

Wethouder Nelson Verheul (gemeente Berg en Dal), Willem Huntink (programmaleider van Circulaire Economie van provincie Gelderland) en Bart de Bruin (directeur van Dar) gingen op woensdag 19 augustus samen met vrijwilligers van GoClean van start met de monitoring.

Zwerfafvalvrije N-wegen

De monitoring volgt op een succesvolle proef die tot april 2021 doorloopt, van het zwerfafvalvrij maken van verbindingswegen N-wegen tussen Nijmegen en Berg en Dal. Op verzoek van wethouder Nelson Verheul van de gemeente Berg en Dal heeft Dar contact gezocht met de provincie en startte Dar in juni 2019 met een proef voor zwerfafvalvrije N-wegen. De provincie Gelderland is eigenaar van deze wegen en verantwoordelijk voor goed beheer. Veiligheid en doorstroming zijn belangrijk. Zwerfafval komt op de tweede plaats, maar heeft ook in de ambities van de provincie een rol. De gemeente Berg en Dal, provincie Gelderland en Dar gingen hierover met elkaar in gesprek en kwamen tot een samenwerking.

Gerelateerde artikelen