Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 30 september 2020

Afvalconferentie volledig online

In verband met de nieuwe corona-maatregelen van het kabinet kiezen de Vereniging Afvalbedrijven en NVRD ervoor de Afvalconferentie op 7 oktober volledig online te organiseren.

De verenigingen waren oorspronkelijk van plan te kiezen voor een hybride opzet van de conferentie, waarbij een deel van de mensen op de locatie aanwezig kon zijn en een ander deel online kon meedoen. Door de maandag aangekondigde coronamaatregel 'maximaal 30 personen in 1 ruimte', waaronder ook dagvoorzitter, sprekers en organisatoren moeten worden gerekend, konden de verenigingen nog maar veertien personen op de locatie ontvangen. Daarom hebben ze besloten de Afvalconferentie 2020 volledig online te organiseren.

Leren van de crisis

Thema van de Afvalconferentie is de vitale sector. Dat verwijst enerzijds naar de vitale rol van afvalbedrijven in de coronacrisis, anderzijds naar de noodzaak om vitaal door de crisis te komen. Dagvoorzitter Mark Beumer spreekt in twee rondetafelgesprekken over veilig en gezond werken en de vitaliteit van de sector, en over productketens en afzetmarkten. De centrale vraag is steeds wat heeft de sector geleerd van de crisis en wat kan ze daarvan meenemen naar de toekomst? En is de crisis ook als kans te benutten?

Uitstel

Begin deze maand besloot de NVRD samen met de VNG het Gemeentelijk Grondstoffencongres voor dit jaar volledig te annuleren in verband met de coronapandemie. Bij dit congres staan ontmoetingen voorop. Met maatregelen zoals looproutes, timeslots en een beperkt aantal bezoekers zit een 'gewone' ontmoeting er echter niet meer in. Reden voor de organisaties om hun evenement te annuleren. Zij gaan er vanuit dat het congres in maart 2021 alsnog plaats vindt.

Meer weten over NVRD, Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Vereniging Afvalbedrijven?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website