Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 13 november 2020

AEC's en glastuinbouw niet uitgezonderd van CO2-heffing

De Tweede Kamer heeft de amendementen weggestemd die SGP-Kamerlid Chris Stoffer indiende om AEC's en de glastuinbouw uit te zonderen van de nieuwe CO2-heffing.

CO2 uit de afvalsector kan van nut zijn in de glastuinbouw.
Foto: Vereniging Afvalbedrijven

Stoffer vindt dat AEC’s van de door het kabinet voorgestelde CO2-heffing moeten worden uitgezonderd, omdat afval sowieso verwerkt moet worden en er met de verbrandingsbelasting al een prikkel is om recycling te stimuleren. De CO2-heffing verhoogt in zijn ogen juist de kostprijs van verbranden ten opzichte van storten.

De oppositiefracties Krol, Denk, PVV, FvD, Van Haga en SGP steunde het amendement van Stoffer om AEC’s uit te zonderen van de CO2-heffing, maar de coalitie en linkse oppositie liet dit na.

Glastuinbouw

Het SGP-Kamerlid zag zijn dat er voor zijn tweede amendement, om de CO2-levering aan de glastuinbouw uit te zonderen van de CO2-heffing, eveneens geen meerderheid was in de Kamer. Opnieuw stemde de fracties Krol, Denk, PVV, FvD, Van Haga en SGP voor en de coalitiefracties en linkse oppositie tegen.

De uitkomst van de stemming kwam niet als een verrassing. Afgelopen woensdag had minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de amendementen van Stoffer al ontraden tijdens de behandeling van het Belastingplan 2021.

Belastingplan aangenomen

Tijdens de plenaire stemming van gisteren nam de Tweede Kamer de acht wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2021 aan, waaronder dus ook het wetsvoorstel voor de Wet CO2-heffing industrie. Vanaf volgend jaar krijgen de industrie en afvalverbranding dus te maken met de nieuwe CO2-heffing.

De Vereniging Afvalbedrijven verzette zich de afgelopen tijd tegen de CO2-heffing voor afvalverbranding, omdat de heffing het verbrandingsproces niet zou verduurzamen. De nationale heffing zorgt bovendien voor een ongelijk Europees speelveld, meent de vereniging.