Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 13 januari 2021

Dr2 New Economy gaat zelfstandig verder als 'New Economy'

Pepijn Duijvestein is door middel van een mangement buyout voor 100 procent eigenaar geworden van adviesbureau New Economy.

In de afgelopen vier jaar legde hij samen met voormalig CDA-Kamerlid Marieke van der Werf de basis voor Dr2 New Economy – een adviesbureau op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzame business modellen. Onder de vleugels van het moederbedrijf Dröge & van Drimmelen verwierf het bedrijf een positie in de nieuwe economie met expertise in business strategieën, waardecreatie, CO2-beprijzingsmodellen en implementatie van duurzame oplossingen voor producten en diensten. 

Volgens Duijvestein vraagt de nieuwe economie om een pionerende houding en ruimte en ruimte voor experimenteren en ervaren beide organisatie dat de tijd rijp is dat Dr2 New Economy op eigen benen gaat staan. Met de verzelfstandiging wordt volgens hem ruimte gecreëerd om onafhankelijk te kunnen pionieren, alle mogelijke samenwerkingen aan te gaan en als organisatie zelfstandig verder te ontwikkelen. Oprichter en mededirecteur Marieke van der Werf blijft aan als directeur bij Dröge & van Drimmelen en als partner in de holding. 

De spin-out ‘New Economy B.V.’ gaat duidelijk onderscheid maken in te leveren diensten voor (startende) bedrijven en overheden. Daarbij zal de focus komen te liggen op product- en programmaontwikkelingen voor de nieuwe economie. Alle lopende opdrachten waar de expertise van Dröge & van Drimmelen en New Economy B.V. nu gebundeld wordt ingezet, blijven ongewijzigd.