Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 19 juli 2021

Duitse Groene Punt gaat met EEW plastic chemisch recyclen

DSD gaat zelf participeren in een ontwikkelingsproces om voor gemengde kunststoffen geschikt te maken voor chemische recycling.

Het doel is om een grote hoeveelheid plastic afval die om technische of economische redenen nu niet gerecycled worden, geschikt te maken voor chemische recycling. Het idee is om eind 2021 een technisch en economisch levensvatbaar proces op de tekentafel te hebben met een capaciteit van jaarlijks 200 kton.

DSD heeft daarvoor een partner gevonden in EEW. Beide bedrijven zijn overeengekomen om een joint venture voor de ontwikkeling en beheer van de installatie op te richten. De inputmaterialen zullen zowel afkomstig zijn van DSD als van EEW.

Volgens Bernard Kemper, de ceo van EEW, bundelen bedrijven op het gebied van materiaal- en energieterugwinning voor het eerst hun krachten om chemische recycling van de grond te krijgen. Daartoe zal EEW haar nascheidingsactiviteiten vóór het verbranden intensiveren en plastics terugwinnen dat eerder werd gebruikt voor energieproductie. Als inputmateriaal levert DSD vooral folies en gemengde kunststoffen uit de gele zak, die nu als restmateriaal overblijven na het sorteerproces.

In een volgende stap zal een derde partij het plastic afval, dat de samenwerkingspartners EEW en DSD verwerken, chemisch gaan recyclen. Gedacht wordt aan een proces, waarbij via pyrolyse een olie ontstaat die de joint venture vervolgens inzet voor de productie van plastic verpakkingen voor levensmiddelen. Op die manier willen de bedrijven ook zichtbaar voor consument en verpakkende industrie de grondstofketen sluiten.