Nieuwsoverzicht


Er zijn 19363 items gevonden.

Sorteren op  

Nieuwe stichting wil urgentie rond luierrecycling creëren

filename.jpg

De nieuwe stichting Luierrecycling Nederland is druk bezig met het opzetten van een pilot rond de inzameling en verwerking van luiers. Ook het al eerder gestarte Ketenproject 'Uit de luiers' werkt aan het sluiten van de luierketen. Van samenwerking is echter geen sprake.

Jan Vlak nieuwe voorzitter WEEE Forum

Wecycle-Jan-Vlak-HR.jpg

Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle, is gekozen tot voorzitter van het WEEE Forum.

Hoe realistisch is het circulaire-economiepakket voor de bouw?

dreamstime_m_5134321.jpg

In woord zien de Europese bouwbedrijven het circulaire-economiepakket wel zitten. Maar ze stellen wel flink wat eisen om het ook in de praktijk te gaan brengen.

Richtlijn milieuschade moet doeltreffender

dreamstime_4862533.jpg

De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn heeft tussen 2007 en 2013 in beperkte mate milieuschade helpen voorkomen en herstellen. De implementatie tussen lidstaten varieert en onduidelijk is hoe efficiënt de richtlijn is. De EC wil de komende tijd werken aan de doeltreffendheid van de richtlijn.

GAD-gemeenten gaan ondergronds met VDL HMI

gad-vdl-hmi-ondertekening2.jpg

Nu de gemeenten van GAD Gooi en Vechtstreek hebben ingestemd met een nieuw inzamelsysteem, kunnen de containers besteld worden.

Werknemers in actie om 'Echte Banen'

20130306_170808.jpg

Nu het aan de onderhandeltafel niet is gelukt om te komen tot een cao waar zowel werkgevers als werknemers tevreden over zijn, gaan de werknemers over tot acties. Zij pleiten voor meer vaste banen.

Meer kleren van oud textiel

SZAMS0029-Mudjeans-137.jpg

Recycling van textiel is in opmars. H&M gebruikte vorig jaar een procent secundaire grondstoffen voor haar nieuwe kleren. Mud Jeans gaat voor 20 procent gerecycled materiaal in nieuwe jeans.

'Auto van afval' symbool voor uitdaging Rova

Zwolle Zonder Afval.jpg

Afvalinzamelaar Rova en de gemeente Zwolle zijn net gestart met het schrijven van een nieuw afval- en grondstoffenplan. Met een auto van afval en een bijzondere expeditie willen ze Zwollenaren enthousiast maken voor beter scheiden.

Drenthe deelt pluim uit aan Limm Recycling en Lindenhols

bonen.jpg

Lokale, duurzame initiatieven moet je af en toe in het zonnetje zetten, vinden ze in Drenthe. En dus heeft gedeputeerde Tjisse Stelpstra Limm Recycling uitgroepen tot Duurzaam Bedrijf en Agraservice Lindenhols tot Duurzaam Initiatief van 2016.

Noordwijk organiseert 'grondstoffentour'

Sympany Textielinzameling.jpg

De gemeente Noordwijk nodigt haar inwoners uit om op grondstoffentour te gaan. Zo kunnen zij inzicht krijgen in het afvalverwerkingsproces in de gemeente. Ook de nieuwe inzamelaar Sympany kan bezocht worden.

Circulaire economie mag reputatie grote merken niet schaden

Fotolia_36880196_L.jpg

De chemie ziet grote gevaren in de circulaire economie als de voorgestelde regelgeving niet wordt aangescherpt om de kwaliteit van grondstoffen te waarborgen. De nieuwe regels zouden Reach als fundament moeten hebben.

Green Deal voor rendabele biobased business

dreamstime_m_15925172.jpg

De overheid en het bedrijfsleven gaan gezamenlijk werken aan oplossingen voor nog niet eerder in kaart gebrachte knelpunten bij concrete biobased business cases.

Friesland gaat piepschuim inzamelen

EPS 2 is besproeid met compacteervloeistof waardoor het verschrompelt en vervloeit.jpg

Vanaf deze week kunnen Friezen verpakkingspiepschuim inleveren bij tien milieustraten in de provincie

Haarlem stelt "ambitieus maar haalbaar" afvalplan op

Fotolia_70705137_S.jpg

Haarlem loopt achter op het gebied van afvalscheiding, vergeleken met andere grote steden. Met een nieuw afvalplan is de gemeente vastbesloten die achterstand in te halen.

Milieu-organisaties waarschuwen voor nano-afval

nanomaterial.jpg

Nanomaterialen zijn in opkomst. Maar er is weinig zicht op wat er met deze materialen gebeurt in de afvalfase. Europese milieu-organisaties pleiten voor preventieve wetgeving.

Biovergistingsinstallatie van slaspecialist snel operationeel

iStock_000012636642Small.jpg

Slaspecialist B-Four Agro uit Warmenhuizen bouwt op eigen terrein een biovergistingsinstallatie die jaarlijks 2 miljoen Nm3 groen gas moet produceren voor bijna 1.400 huishoudens.

Toolbox voor transitie naar circulaire economie

Fotolia_76034485_S.jpg

Een projectteam onder leiding van RoyalHaskoningDHV en Cirkellab ontwikkelt een methode waarmee gemeenten en regio's inzicht krijgen in welke concrete kansen er in een regio zijn om een circulaire economie te ontwikkelen.

EP beperkt gebruiksduur glyfosaat

13871416034_9a074ba528_o.jpg

Het Europees Parlement wil glyfosaat korter toestaan op de Europese markt. Het goedje is een effectieve onkruidverdelger, maar waarschijnlijk ook kankerverwekkend.

Talmende bedrijven krijgen hulp bij halen Code 95

chauffeur.JPG

Op 10 september moeten alle beroepschauffeurs in het goederenvervoer Code 95 hebben bijgeschreven op het rijbewijs. Bedrijven met chauffeurs die hiervoor nog niet voldoende verplichte nascholingsuren hebben gevolgd krijgen extra ondersteuning.

Rotterdams brood uiteindelijk naar lokale vergister?

653ea6c089-b439-65ba.jpg

De eendjes in de Rotterdamse wijk Feyenoord krijgen het moeilijk. In het kader van het zwerfvuiloffensief gaat de wijk brood gescheiden inzamelen. Op termijn moet het verwerkt worden in een broodvergister.