Nieuwsoverzicht


Er zijn 19196 items gevonden.

Sorteren op  

Nieuwe joint venture rond verwerking harde kunststoffen

harde kunststof.jpg

Suez en Kempenaars Recycling slaan de handen ineen voor de verwerking van harde kunststoffen. De bedrijven opereren samen onder de naam SK Polymers BV.

Geen strenger regime voor vrachtverkeer in milieuzones

milieuzone.jpg

De partijen achter het convenant Milieuzones Vrachtverkeer hebben afgesproken het huidige regime voor milieuzones voor vrachtauto's te verlengen tot en met 31 december 2019.

'Bestaande economische prikkels kunnen inzameling boost geven'

Fotolia_103938897_S.jpg

De bredere inzet van bestaande economische instrumenten, ook voor stromen waarvoor al producentenverantwoordelijkheid bestaat, zou Europa veel verder op weg helpen naar een circulaire economie.

RAD Hoeksche Waard wil pmd-sortering gunnen aan Suez

Kleurkader - Plastic-blik-drink - Scherm.png

RAD Hoeksche Waard heeft het voornemen een dienstverleningsovereenkomst voor pmd af te sluiten met Suez Recycling and Recovery.

Omzetgroei Van Werven nog altijd in de lift

Van_werven_2016_270_online.jpg

Van Werven slaagde er afgelopen boekjaar in meer omzet te genereren uit de recycling van plastic. Inmiddels komt 32 procent van de omzet van het bedrijf uit plasticrecycling.

Renewi positief over eerste kwartaalcijfers nieuw boekjaar

mu2.jpg

De eerste kwartaalcijfers over het boekjaar 2017/2018 laten volgens Renewi-CEO Peter Dilnot een 'sterke start' zien.

VNG start ledenraadpleging over CAO Gemeenten

arbo & kwaliteit CAO-vergelijking.jpg

De VNG legt het principeakkoord over de CAO Gemeenten met een positief advies voor aan de eigen achterban.

Afval Oude IJsselstreek ingezameld door Buha

dreamstime_m_17175185.jpg

Het college van B en W van Oude IJsselstreek heeft besloten de inzameling van het huishoudelijk afval uit te laten voeren door Buha BV uit Doetinchem.

LUMC haakt aan bij Green Deal Duurzame Zorg

Fotolia_99268994_S.jpg

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame zorg ondertekend.

'Uitbreiding statiegeld niet per se einde voor Schoon Belonen'

Fotolia_93353461_S.jpg

Uiterlijk in november verwacht de stuurgroep Schoon Belonen een besluit te kunnen nemen over een mogelijke landelijke uitrol van de pilot Schoon Belonen. Eventuele uitbreiding van het statiegeldsysteem betekent niet automatisch dat het beloningssysteem stopt.

'Geen signalen dat goed voedsel in vergister belandt'

dam-20151130.jpg

Staatssecretaris Van Dam heeft geen signalen dat er door subsidie op bio-vergisting (meer) goed voedsel in de vergistingsinstallatie verdwijnt, dat ook een meer hoogwaardige bestemming, zoals diervoeder, had kunnen hebben.

Pas in september duidelijkheid over diftar Arnhem

Ondergrondse container voor Arnhemse wijk Malburgen-West.JPG

De Arnhemse gemeenteraad heeft een chaotische vergadering over de invoering van diftar achter de rug. Pas in september wordt duidelijk in welk jaar de gemeente diftar zal invoeren.

'Coca-Cola verhoogt aandeel r-pet in flessen radicaal'

colafles.jpg

Onder druk van milieuorganisaties wil Coca-Cola veel meer gerecycled plastic in zijn flesjes gaan verwerken. Althans dat zeggen bronnen uit de frisdrankindustrie.

Fead wil meer openheid tussen producenten en afvalsector

Fotolia_36880196_L.jpg

De consultatie van de Europese Commissie over de wetgevingskaders voor chemicaliën in de circulaire economie is gesloten. Fead pleit voor een betere samenwerking tussen afvalindustrie en producenten.

Chinese importvergunningen voor afval op het spel

dreamstime_6164936.jpg

De China Scrap Plastic Association waarschuwt dat tot 60 procent van de Chinese importvergunningen ingetrokken kan worden als gevolg van de uitgebreide inspecties van afvalimporten.

Aan afval onttrokken grondstof niet automatisch óók afvalstof

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Na een fundamenteel dispuut heeft consultant Jan IJzerman Rijkswaterstaat ervan kunnen overtuigen dat een aan een afvalstof onttrokken substantie niet per definitie óók een afvalstof is.

Friese leerlingen bedenken interactieve afvalbakken

friesland_vlag.jpg

Wie jongeren wil bewegen hun afval netjes weg te gooien, doet er goed aan daar een beloning tegenover te stellen.

Minder zware overtredingen bij Brzo-bedrijven

kenmerk gevaarlijke stoffen.bmp

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar afgenomen. De naleving van de Brzo-regelgeving verschilt echter per regio.

Avri-gemeenten verhogen variabele deel afvalstoffenheffing

dreamstime_17742999.jpg

De Avri-gemeenten hebben besloten het variabele deel van de afvalstoffenheffing met ingang van 2018 zwaarder te laten wegen in de totale heffing. Daarmee lijken ze eerder gehoorde kritiek op de inmiddels jaarlijks stijgende afvalstoffenheffing in de kiem te willen smoren.

Meer fatale bedrijfsongevallen Britse afvalindustrie

Fotolia_101238130_S.jpg

In het boekjaar 2016/2017 vielen er veertien doden bij bedrijfsongevallen in de Britse afvalindustrie. Dat is een ruime verdubbeling van het aantal doden in 2015/16.