CentralNed BV

 

Oplossing voor de hoogbouw: OAT

De stad blijft trekken. Zo groeit in Amsterdam de bevolking de komende 15 jaar naar 1 miljoen inwoners. Een toename van 12,8 procent. Tegelijkertijd daalt het aantal personen per huishouden. Hierdoor blijft de behoefte aan woningen in en rond de stad groot, maar er moeten ook groen en ruimte overblijven. Hoe moet de afvalinzameling dan plaatsvinden?

Almere investeert in ondergronds afval scheiden

In opdracht van gemeente Almere gaat CentralNed het ondergrondse afvaltransportsysteem (OAT) vernieuwen.

Ondergronds afvaltransportsysteem in Arnhem

Wethouders Sander van Bodegraven en Cees Jansen verrichten donderdag 2 november de feestelijke opening van het ondergrondse afvaltransportsysteem (OAT) in Arnhem.

Oat in Arnhem in gebruik

Twee kantoortorens bij Arnhem Centraal zijn de eerste in het Arnhemse stationsgebied die het Ondergronds Afvalstransportsysteem (OAT) in gebruik gaan nemen.

Officiële opening OAT-prullenbak

De afvalbakken in het centrum van Almere zijn officieel in gebruik genomen. De stad heeft de wereldprimeur voor het ondergrondse afvaltransportsysteem in de buitenruimte.

Afvaltransport Arnhem ook ondergronds

Het stationsgebied van Arnhem dat op dit moment geherstructureerd wordt, krijgt een ondergronds inzamel- en transportsysteem.