Nieuwsoverzicht


Er zijn 21186 items gevonden.

Sorteren op  

Milieufederaties tegen verbranden kippenmest

Milieuorganisaties hebben geprotesteerd tegen de milieuvergunning voor de fabriek die kippenmest gaat verbranden in Moerdijk.

aviTwente gaat op in Twence

Op 1 januari 2001 worden de verbrandingsactiviteiten van aviTwente samengevoegd met de afvalverwerkingspoot (onder andere stort en compostering) van de sector Milieu van de Regio Twente.

Nauwere samenwerking Essent en van Gansewinkel

De afvalbedrijven Essent Milieu en van Gansewinkel Groep zijn overeengekomen hun samenwerking verder uit te breiden.

120 landen eens over schadelijke stoffen

Meer dan 120 landen hebben in Johannesburg overeenstemming bereikt over een wereldwijd verbod op POP's: moeilijk afbreekbare schadelijke organische stoffen.

Groen licht voor recyclingsterrein

De Raad van State heeft de bezwaren tegen afval- en recyclingsactiviteiten op een bedrijventerrein bij Buggenum in Limburg ongegrond verklaard.

Winnaars Convenantsprijs 2000

SVM.PACT, de uitvoeringsorganisatie van het Convenant Verpakkingen II heeft drie prijzen uitgereikt aan projecten die voortvarend en succesvol werken aan reductie en hergebruik van verpakkingsmateriaal.

Lachgas

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid lachgas die vrijkomt bij slibverbranding sterk kan verminderen door het beperken van de ammonia-injectie in de oven en het verhogen van de oventemperatuur.

Europa wil meer papier recyclen

De Europese Papierindustrie en de Europese Oudpapier Industrie willen het niveau van papierrecycling verhogen naar tenminste 56 procent in 2005.

Metaalrest.nl

De internetsite Metaalrest.nl, met informatie over metaalhoudende reststoffen, is onlangs door initiatiefnemer Novem vernieuwd en overzichtelijker gemaakt.

Storten met minder stank

Afvalzorg Deponie heeft een zogeheten Smell-Well-System aangeschaft om de geuremissie op haar stortlocatie Braambergen (Almere) verder te laten afnemen. De officiële ingebruikstelling vond in december plaats.

EZH wordt E.ON

Het elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) opereert sinds kort onder de naam E.ON Benelux Generation.

Overname Arcadis Grondreiniging door AVR mag doorgaan

Door de overname van Arcadis Heidemij Realisatie Grondreiniging door AVR wordt volgens de NMa de concurrentie binnen de markt van grondreiniging niet verstoord.

Geen gft meer in Utrechtse binnenstad.....

Terwijl in andere Utrechtse wijken de gft-inzameling een extra impuls krijgt, wordt ze in de binnenstad afgeschaft.

BFI en WATCO worden toch SITA

Twee van Nederlands grotere afvalbedrijven BFI en WATCO zullen binnenkort hun krachten bundelen onder de naam SITA.

Bladcontainer

Rondvliegende bladeren en overvolle aangestampte groencontainers zijn volgens de firma Schiphorst verleden tijd met de Bladcontainer.

Amsterdam Oud-West houdt scheiden gft voor gezien

Het gescheiden inzamelen van gft- en restafval wordt in enkele wijken van Amsterdam gestaakt. De hoeveelheid en vooral de kwaliteit van het gft laat sterk te wensen over.

Nieuwe wagen voor De Baarsjes

Het Stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam heeft twee Geesink afvalperswagens in gebruik genomen.

De Spinder naar Essent

De Centrale Afvalverwerking Spinder is definitief overgenomen door Essent Milieu.

SCG affaire begint pijnlijk te worden

In november berichtte het NRC Handelsblad dat er tegen het Service Centrum Grondreiniging (SCG) al drie jaar een strafrechtelijk onderzoek liep.

Proav-directeur naar DELTA

De heer L. de Jong, directeur van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (Proav), is per 1 november strategisch adviseur van de directie van DELTA Nutsbedrijven.