Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 23834 items gevonden.

Sorteren op  

'60 procent minder methaanuitstoot door goede afvalscheiding'

NMBS afvalunit op station Antwerpen,jpg.jpg

Maximale afvalscheiding en -behandeling en het niet storten van biologisch afbreekbaar afval kan zorgen voor een methaanemissiereductie van zo'n 60 procent in 2030.

Engie wil kolencentrale veranderen in biomassacentrale

Fotolia_192667474_S.jpg

Energiebedrijf Engie wil zijn kolencentrale in Rotterdam ombouwen naar een biomassagestookte centrale. In november start het bedrijf een onderzoeksproject, samen met onder meer Arbaflame en Havenbedrijf Rotterdam.

Samsom schudt Afvalconferentie op

Diederik Samsom.jpg

De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven kwamen op de Afvalconferentie voor het eerst met een gezamenlijk statement richting de overheid. De vonken sprongen er nog niet vanaf. Diederik Samsom had een verheffender verhaal, al trof de kritische bezoeker ook daar de nodige hiaten in aan.

Kabinet wil info over grondstoffengebruik op label

Fotolia_62182991_XS.jpg

Het kabinet pleit voor een verbreding van de Ecodesign-richtlijn, onder meer met het invoeren van productenlabels met informatie over de levensduur en de gebruikte grondstoffen.

Handhaving buitengebied wordt opgevoerd

motorhandhavers-395px.jpg

In de strijd tegen onder andere drugsafval zullen niet zozeer meer mensen worden ingezet, als wel meer worden samengewerkt.

'Veel populaire tapijten bevatten gevaarlijke stoffen'

macro-1841891_1280.jpg

Tapijten vormen een bedreiging voor de circulaire economie vinden Europese milieu-roganisaties. In 80 procent van onderzochte populaire Europese tapijten zitten kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen. Er zijn echter enkele positieve uitzonderingen, waaronder tapijten van gerecycled materiaal.

'Nederland mist statistieken over afvalcriminaliteit'

dreamstime_l_361990.jpg

Landelijke autoriteiten in Nederland moeten worden aangemoedigd statistieken over misdrijven en rechtszaken over afvalcriminaliteit in te winnen en te publiceren. Ook moet Nederland overwegen richtsnoeren op te stellen voor (bij-)producten en afval.

VRF zoekt circulaire oplossing voor afvalverwerking

Fotolia_200609719_S.jpg

Veiligheidsregio Fryslân (VRF) zoekt naar een marktpartij die met een slimme, circulaire oplossing komt om afval te storten en te verwerken. Naast de circulariteit gelden werkplezier, gezondheid en vitaliteit van de medewerkers als belangrijke criteria.

Transportsector EU verbruikt meer biobrandstoffen

Fotolia_60533333_S.jpg

De Europese transportsector heeft nog nooit zoveel biobrandstoffen verbruikt als in 2017. In Nederland, waar het verbruik een jaar eerder nog afnam, nam het verbruik eveneens toe.

Hoogte boete inzamelaars scheepsafval terecht

Fotolia_18985857_S.jpg

De boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaren geleden oplegde aan inzamelaars van scheepsafval in verband met kartelvorming in de Rotterdamse haven zijn terecht.

Zwerfafvalplannen gemeenten nog even in de koelkast

Foto bii bericht Vrom niet blij.jpg

Gemeenten kunnen hun zwerfafvalplannen voor 2019 voorlopig nog niet indienen bij Nedvang. De organisatie heeft extra tijd nodig om de juiste jaarplanformulieren klaar te zetten in WasteTool.

Tekorten door 'te goed' en te slecht scheiden

Waardlanden directeur Ton Versteeg bij milieustraat.JPG

Waardlanden vreest dit jaar een tekort van 1,5 miljoen euro doordat inwoners in het werkgebied van het afvalbedrijf hun afval slecht scheiden. In Circulus-Berkel-gemeente Bronckhorst ontstaat juist een tekort doordat inwoners afval 'te goed' scheiden.

VK komt met belasting op plastic verpakkingen

Fotolia_177296626_S.jpg

Op een plastic verpakking die niet voor minimaal 30 procent uit gerecycled materiaal bestaat, komt in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 april 2022 een nieuwe belasting.

Dynamiek in afvalmarkt kleurt aanbestedingsklimaat

20180309 AVR Nascheidingsinstallatie_027.jpg

Gemeenten moeten bij het aanbesteden van afvalverwerking rekenen op een minder gunstige markt en forse tariefsverhogingen. Tegelijkertijd is het niet meer vanzelfsprekend dat ze hun duurzaamheidsambities in een aanbesteding kunnen realiseren. Dit verwacht Aiko Klein van adviesbureau KplusV.

Rekenkameronderzoek naar RMN

image_filter.png

De rekenkamercommissies van de gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest en IJsselstein gaan onderzoeken of de Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) haar taken goed en efficiënt uitvoert.

EC investeert 300 miljoen euro in schone oceanen

dreamstime_s_25634090 zwerfvuil zee.jpg

Met een investering van 300 miljoen euro wil de Europese Commissie (EC) de oceanen beschermen. Een derde van dit budget gaat naar onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om plastic zwerfafval tegen te gaan.

'Verplichting batterijen- en accuproducent strenger gehandhaafd'

Fotolia_27798356_S.jpg

Bedrijven die draagbare batterijen of accu's produceren of importeren, moeten verplicht bijdragen aan de kosten van de inzameling en verwerking van deze energiedragers. Stibat waarschuwt voor strengere handhaving hierop.

China lijkt soepeler met import gerecycled papier

dreamstime_6129434.jpg

De Chinese overheid lijkt meer gerecycled papier te gaan importeren dan de afgelopen maanden het geval was. Voor afvalplastic is echter geen verandering te zien.

Kamer stelt 146 vragen voor begrotingsdebat IenW

stientje-van-veldhoven-1.jpg

Hoe gaat het doel om de hoeveelheid gestort en verbrand afval in 2022 te halveren gehaald worden, nu de afvalreductie lijkt te stokken?

'Vliegtuigen met autopilot hebben ook nog een piloot'

Fotolia_89735533_S.jpg

Zelfrijdende vrachtwagens zijn niet het antwoord op het tekort aan chauffeurs. Nadruk leggen op die ontwikkeling verergert het tekort aan chauffeurs. En dat tekort begint nijpend te worden in Duitsland.