Artikelen


Er zijn 1788 items gevonden.

Sorteren op  

Fraudediscussie zet sector op scherp

De afgelopen maand is het tumult over de afvalexport tot tornadosterkte aangegroeid. Uitspraken van Kamerleden in NOVA en een Kamerdebat zetten de sector in één klap tien jaar terug in de beeldvorming. 'Afvaltransporteurs frauderen op grote schaal'. De schade heeft de sector vooral aan zichzelf te wijten. Dat er wat misgaat, ontkent niemand. Maar het probleem is aanmerkelijk ingewikkelder en fraude is daar maar een deel van. Over een sector die moeite met PR blijft hebben en de naderende oplossing.

AVR investeert in nascheiden

Met twee nieuwe scheidingsinstallaties voor grof huishoudelijk en bedrijfsafval zet AVR in op het opwerken van afval tot bruikbaar materiaal als hout, papier, ijzer, kunststof en zand. Vooralsnog een investering voor de toekomst, omdat op de korte termijn de aanvoer onzeker is.

Een kijkje in de glazen bol

Kolencentrales en de Eural

Met de komst van de Eural is het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval Europees vastgesteld. Maar niet alle afvalstoffen krijgen even gemakkelijk het predikaat gevaarlijk of niet-gevaarlijk. Want om dit te bepalen zijn de elementconcentraties niet meer voldoende, maar moeten ook de chemische vormen bekend zijn. Als voorbeeld van hoe dit in zijn werk gaat onderzocht KEMA welke kwalificatie bepaalde bijproducten van kolencentrales moeten krijgen.

Bestaat er nog diftar na Steenwijkerland?

“De bewijslast voor het aanbieden van de afvalcontainers door de belastingplichtigen rust op de heffingsambtenaar en niet op een geautomatiseerd systeem.” Zo luidt de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem in een zaak waarin een burger de diftarheffing van de gemeente Steenwijkerland aanvocht. De oorspronkelijke angst dat de uitspraak een bom legt onder de inmiddels veelvuldig toegepaste aanslagen op basis van diftar in Nederland lijkt niet nodig.

Diftar wankelt?

Diftar wankelt schrijft de Haagse Courant op 14 augustus. Volgens de krant dreigt na een recente uitspraak van een belastingrechter de juridische basis onder Diftar weg te vallen. De vraag is of het zo'n vaart zal lopen. Een betwiste heffing als in Steenwijkerland speelt niet voor de eerste keer. Een eerdere zaak laat zien dat een goede onderbouwing essentieel voor het verweer is.

De kunst van het shredderen (1)

De afvalbranche is er een van snelle veranderingen en grote onzekerheden. Verschillende zaken zoals de export van afval, een tegenvallende economie, een wispelturige wetgever en nieuwe inzichten in de verwerking maken het er voor de branche niet gemakkelijker op. Een ding is wel duidelijk en dat is dat de prijzen onder druk staan. Er moet dus heel goed op de kleintjes gepast worden.

Nieuwe compostfabriek in Maastricht

Op 8 oktober opent Essent Milieu een nieuwe compostfabriek in Maastricht. Het composteerconcept sluit naadloos aan bij de nieuwe Europese compostrichtlijn die in 2005 wordt vastgesteld.

Almere stopt poepluiers bij GFT-afval

Luiers mogen niet bij het GFT-afval, behalve sinds afgelopen juli in de gemeente Almere. Poepluiers worden daar voor twee jaar samen met het GFT-afval verwerkt tot compost en groene stroom. Het ei van Columbus? De gemeente en verwerker Orgaworld denken van wel, en zien uit naar een landelijke opschaling. Het Afval Overleg Orgaan (AOO) zet vraagtekens, vooral bij de kwaliteit van de compost en de milieuwinst.

Voor wat hoort wat

FLOOR Opleggers en aanhangwagens

Oplegger- en aanhangwagenfabrikant FLOOR in Wijchen heeft veel nieuws te vertellen. En een denkbeeldige rondleiding door het moderne bedrijf is daar een uitgelezen kapstok voor.

Wereld te winnen

Verwerking verantwoord, maar wel ingewikkeld

Het rapport 'De verwerking verantwoord' is, al voor de inwerkingtreding van het LAP, de leidraad geworden voor vergunningverlener en handhaver op het gebied van (gevaarlijk-) afvalverwerking. Volgens sommigen een adequate reactie op misstanden in het verleden, voor anderen een onduidelijk verhaal dat vooral de administratieve lastendruk verhoogt. De VROM-inspectie Zuid concludeerde uit een onderzoek dat veel zal verbeteren als de richtlijnen van het rapport zijn ingevoerd, maar dat bedrijven en vooral provincies nog een slag te maken hebben.

Dierlijke bijproducten in de ban

Mond- en klauwzeer, gekke-koeienziekte, varkens- en vogelpest hebben Europa doen inzien dat het roer om moest. Ter voorkoming van gevaren voor mens en dier is sinds 1 mei 2003 in alle lidstaten van de Europese Unie een nieuwe regeling voor dierlijke bijproducten van kracht. Tekst en uitleg.

Europees verpakkingsbeleid helpt Nederland niet

Belangrijkste algemene conclusie uit de onlangs verschenen Milieubalans 2003 is dat meer dan tachtig procent van het Nederlandse milieu- en natuurbeleid door de Europese Unie wordt voorgeschreven. Verder blijkt dat Europees beleid soms conflicteert met het beleid in Nederland, zoals bij de Nitraatrichtlijn en bij de Verpakkingsrichtlijn, maar dat gemeenschappelijke Europese milieuregels toch vaak gunstig uitpakken.

Rotterdam blijft voorlopig 'rommelig'

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is op dit moment niet bereid om de schoonheidsgraad van de stad (3) te verhogen naar niveau 4. Wel nam het op 17 april een raadsbrede motie over die wil onderzoeken welke middelen er nodig zijn om dat niveau te bereiken.

De vrolijke kant van afvalscheiding

Handhaven, grenzen stellen, lik-op-stukbeleid: het zijn soms broodnodige antwoorden op maatschappelijk (wan)gedrag, ook op milieugebied. Maar het belonen van goed gedrag kan eveneens een probaat middel zijn om de burgerplicht te doen vervullen. Het is in elk geval een stuk leuker.

Wie wordt er wijzer van de afvalwijzer?

Jaarlijks laten gemeenten via een zogeheten afvalwijzer of afvalkalender hun inwoners weten hoe zij hun afval moeten aanbieden. Uit bewonersonderzoeken blijkt echter dat veel van die informatie niet beklijft. Tijd om dit instrument eens door te lichten op zijn voorlichtende kwaliteiten.

Ecotech houdt de moed erin

De RAI is tevreden over de Ecotech, ondanks dat minder bezoekers de beurs aandeden dan verwacht. In 2005 staat de volgende editie op de planning, maar of de markt dan nog wil is de vraag.

Pinnen kan nu ook bij SITA Nederland!

Tot voor kort moesten alle particuliere klanten die bij SITA bijvoorbeeld een container bestelden ten behoeve van het bouw- of tuinafval, contant afrekenen. Nu hoeft dat niet meer. SITA heeft bij vijf van de zeventig vestigingen een proef gedaan met de mobiele pinautomaat van BANKSYS. Wegens het succes en de voordelen van het pinnen worden alle vestigingen voorzien van de mobiele pinautomaat.