Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 25 mei 2020

Oproep: 'Start nu met monitoring van rivierafval'

Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation en IVN roepen de overheid op het afval op rivieroevers te monitoren.

Hiertoe hebben de organisaties een zienswijze ingediend voor de actualisatie van de implementatie van de EU-Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Deze richtlijn verplicht Europese lidstaten een Mariene Strategie vast te stellen. Momenteel werkt Nederland aan een actualisatie van het monitoringplan in de Mariene Strategie.

In de vernieuwde Nederlandse strategie staat volgens Stichting De Noordzee nu niets over het monitoren van afval op rivieroevers. Vanuit het initiatief Schone Rivieren pleiten de stichting, de Plastic Soup Foundation en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) hier wel voor, omdat veel afval via de rivieren in zee terecht komt. Specifiek willen ze een landelijk afvalmonitoring langs de rivieroevers in het stroomgebied van de Rijn, Maas, Schelde en de Eems.

De organisaties voeren aan dat monitoring informatie oplevert over de hoeveelheid en typen afval in rivieren, en dat het zonder deze informatie lastig is om specifieke brongerichte maatregelen te formuleren. Er bestaat al een effectieve en geschikt monitoringsprotocol in de Ospar-methodiek.