Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 22 juni 2020

'Helft recyclebaar afval belandt bij restafval'

Nederlanders vinden recycling belangrijk, maar door verwarring over de recyclebaarheid van verpakkingen plaatsen ze veel recyclebaar afval alsnog bij het restafval.

Nederlanders plaatsen 46 procent van het recyclebare afval bij het restafval. 44 procent voelt zich weleens schuldig over het onvoldoende scheiden van afval. Dat blijkt uit een enquête naar het recyclinggedrag van Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau OnePoll, in opdracht van verpakkingsbedrijf DS Smith. Hoeveel respondenten de enquête had, is niet bekend gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders voorzichtig zijn als het om afval scheiden gaat. Bij twijfel plaatst 67 procent het afval toch maar bij het restafval - bijvoorbeeld om de recyclingstroom niet te vervuilen. 15 procent kiest bij twijfel voor de recyclestromen. Daarmee zijn Nederlanders beduidend voorzichter dan de gemiddelde Europeaan. In Europa kiest 41 procent bij twijfel voor het restafval en 27 procent voor de recyclebak.

Verwarrende informatie

Oorzaak van de twijfel is vaak de verpakking zelf. Ruim 68 procent van de ondervraagde Nederlanders kijkt wel eens op het etiket van een verpakking voor informatie over afvalscheiding, maar 58 procent geeft aan meer dan eens in de war te raken over wat de recyclinginformatie daarop betekent. Ook etensresten en verpakkingen met meerdere materialen roepen verwarring op. 75 procent van de ondervraagden geeft aan de recyclingregels in de eigen woonplaats daarentegen redelijk tot zeer duidelijk te vinden.

Scheiden tijdens corona

Ook het afgelopen kwartaal bleven Nederlanders over het algemeen hun afval goed scheiden. 6 procent gaf aan deze periode minder goed te scheiden, met name omdat zij nu liever niet naar recyclingcontainers lopen. Ook hebben ze nu meer tijd om hun afval te reduceren. Bijna 18 procent geeft aan juist meer afval te recyclen, omdat ze daar meer tijd voor hebben en meer wegwerpmaterialen gebruiken.

Circular Design Principles

DS Smith, dat opdracht gaf tot het onderzoek, heeft samen met de Ellen MacArthur Foundation vandaag de Circular Design Principles gelanceerd. Deze zijn bedoeld om afval en vervuiling al in de ontwerpfase te voorkomen. De (redelijk vrijblijvend geformuleerde) principes zijn:

  1. het beschermen van merken en producten;
  2. het optimaliseren van materialen en ontwerpen;
  3. het maximaliseren van efficiëntie in de leveringsketen;
  4. het behouden en herwinnnen van materialen;
  5. het vinden van betere oplossingen.