Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6017 items gevonden.

Sorteren op  

Nationaal Zwerfafval Onderzoek 2017/18

Jaarverslag Reym 2017/2018

KIDV Factsheet biologisch afbreekbare kunststof verpakkingen

Beantwoording Kamervragen 'Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond'

Beantwoording Kamervragen over 'Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours'.

Uitspraak RvS over locatie orac in Alkmaar

Uitspraak RvS over locatie orac in Vlaardingen

Kamervragen van de PvdD over plastic als belangrijke bron van broeikasgas

Uitspraak over verantwoordelijkheid drugscrimineel voor bodemverontreiniging

Kwartaalcijfers Veolia (Q2 2018)

Biomassa in het VK - statistieken 2017

Studie naar de productie van methaan en ethyleen uit plastic in het milieu

Ingekomen raadsvragen over Zienswijze Cure van de PvdA Eindhoven

Brief over chemicaliënbeleid en circulaire economie van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Europese Commissie

ClientEarth-rapport 'Risk unwrapped: Plastic pollution as a material business risk'

Uitspraak rechtbank Rotterdam inzake sloop schip in India

Irado jaarverslag 2017

Verbeteropties voor de recycling van kunststofverpakkingen

Herkomst en verwerking van verpakkingsafval in Duitsland in 2016

Monitoring Verpakkingen Resultaten inzameling en recycling 2017