Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2023

Vulgraadsensoren: groter denken, kleiner doen

Met vulgraadsensoren kunnen inzamelaars en gemeenten data over afvalcontainers en prullenbakken gebruiken om de inzameling te verbeteren. Maar er zijn ook valkuilen. Vier aanbieders van vulgraadoplossingen doen uit de doeken wat zij de afgelopen jaren leerden over het gebruik van sensoren.

Plussen en minnen aan AI-speurkracht

Batterijen in afval kunnen voor veel schade en leed zorgen. Niet verwonderlijk dus dat de vraag naar oplossingen om de batterijen te detecteren groot is. AI-gedreven technologieën kunnen helpen, maar er gelden wel voorwaarden.

Klimaatpakket laatste stuiptrekking Rutte IV?

De overheid wilde dit voorjaar budget vrijmaken voor CO2-besparende maatregelen die helpen circulaire doelstellingen te halen. Naast geld, kwamen er echter ook verplichtingen. Voor de Vereniging Afvalbedrijven aanleiding tot zorgen. Vlak voor de zomer leken de plannen in kannen en kruiken. Maar wat betekent de val van het kabinet?

Meer aandacht voor milieu in Zeeuwse bedrijfsafvalmarkt

Twee Zeeuwse afvalinzamelaars hebben de afgelopen vijf jaar de markt voor bedrijfsafval in 'recreatieprovincie' Zeeland zien veranderen, onder meer door een groeiend milieubewustzijn bij hun klanten. Het leidde onder meer tot een route voor de gescheiden inzameling van pmd.

'Circulariteit is een geloof, niet iets feitelijks'

Er is een heldere definitie van het begrip 'circulariteit' nodig. Om een discussie hierover op te starten, stelden vier wetenschappers een 'scorekaart' op voor de circulariteit van producten met aspecten die van belang zijn voor duurzaamheid. “Het is een poging om een discussie te starten.”

Door de ogen van ... Lennert Vermaat

Lennert Vermaat, adviseur verenigingsmanagement bij Lejeune Association Management, Den Haag 

RSC Amsterdam 'redt wat er te redden valt'

In een enorme hal in het Westelijk Havengebied van Amsterdam redden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dagelijks afvalstromen uit de verbrandingsoven. Het Recycling Service Centrum Amsterdam mag dan weinig aan pr doen of meedraaien in praatclubjes, ontdoeners van afval weten het van AEB losgeweekte bedrijf steeds beter te vinden.

Vervelende speldenprikken

Inzamelaars van bedrijfsafval staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Het houdt ondernemers scherp, maar een rustigere inzamelwereld heeft toch de voorkeur.

Is een schip in de verkoop een afvalstof?

Wordt een schip een afvalstof, als de eigenaar het uit de vaart neemt? En zo ja, vanaf welk moment? En wanneer is de Europese verordening overbrenging afvalstoffen van toepassing als een schip een afvalstof wordt? De rechtbank Rotterdam gaf eind juni een antwoord op die vragen.

Datagebruik grote kans voor duurzamere afvalinzameling

Restafval terugdringen is prioriteit bij veel gemeenten. Om een circulaire economie te bereiken, zijn er echter nog grote stappen nodig. Zowel in de politieke besluitvorming als bij de uitvoering zijn er diverse gevoeligheden die een soepel afvalinzamelproces in de weg staan. Doelgericht gebruik van de grote hoeveelheid beschikbare data biedt daarbij een oplossing.

Flexyz start 10-gemeenten-pilot met vulgraadsensoren

Wat leveren vulgraadsensoren op? Hoe krijg ik mijn organisatie of leverancier mee? En welke sensoren zijn geschikt? Wie nadenkt over het toepassen van vulgraadsensoren, kan mogelijk meedraaien in de collectieve 10-gemeenten-pilot van Flexyz.

Slimmer inzamelen met TWS op basis van Reen vulgraadsensoren

Datagestuurd afval inzamelen is niet nieuw, maar wat dóe je met de gegenereerde data? Dat is één van de dingen waar TWS zich in onderscheidt. Met Reen vulgraadmeters kunnen niet alleen de vulgraden in containers worden gemeten en voorspeld, maar wordt tegelijkertijd een capaciteitsanalyse uitgevoerd om te kijken of er voldoende voertuigen beschikbaar zijn voor de inzameling.