Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2023

Verkiezingsuitslag slecht nieuws voor circulair beleid

Veel hangt nog af van de kabinetsformatie, maar de Tweede Kamer wordt er de komende regeringsperiode niet groener op.

Goud in handen hebben

“Ik denk dat Road2Work in Nederland vooroploopt in het sorteren en hergebruiken van afgedankte elektronica.” Een statement van directeur Erik van Schalk. Het afgelopen decennium heeft het bedrijf leren navigeren tussen maatschappelijke doelen en nauwe marges in de recycling- en hergebruikmarkt. Met succes.

ZZS-beleid bemoeilijkt export

Terwijl wij sinds 1992 door de EU kunnen reizen zonder ons paspoort te laten zien en ook voor goederen de EU één grondgebied vormt, geldt dit niet voor gevaarlijk afval. De vrees bestaat dat de vele administratieve handelingen op korte termijn kunnen leiden tot een capaciteitstekort voor de verwerking van bijvoorbeeld afvalstoffen met PFAS.

Denen willen gevaarlijk afval ook circulair verwerken

Gevaarlijke afvalstoffen willen we zo snel mogelijk verwijderen. Met de resten van verbranding valt echter nog best wat te doen. In Denemarken zijn ze daar druk mee bezig, aangemoedigd door een forse CO2-heffing.

Doorstart PMC biedt hoop na onwaarschijnlijk faillissement

100 tot 150 kton vervuild staalschroot had Purified Metal Company jaarlijks willen recyclen in zijn installatie in Delfzijl. Twee jaar na de opening door koning Willem-Alexander ging het bedrijf vorig jaar november echter failliet zonder maar in de buurt te komen van die tonnages. Wat valt er te leren van het bijzondere verhaal, dat toch nog een happy end lijkt te krijgen?

Door de ogen van ... Eric Segers

Eric Segers, algemeen directeur Ortessa, Eindhoven

“Recyclers verdienen nú hulp”

In de 35 jaar dat hij actief is in de kunststofrecycling, heeft hij het niet eerder zo slecht meegemaakt. Door heel Europa ligt de afzet van kunststofrecyclaat op zijn gat. “Verplichtingen om recyclaat in nieuwe producten toe te passen, gaan voor een aantal recyclers te laat komen”, vreest Gerrit Klein Nagelvoort. Ook baart de opkomst van chemische recycling hem zorgen.

Bandenrecyclers op zoek naar nieuwe toepassingen

De Europese Unie wil een einde maken aan microplastics in het milieu en verbiedt daarom verschillende toepassingen, waaronder rubberkorrels op kunstgras. Een langgekoesterde wens van milieuorganisaties, maar voor bandenrecyclers is het een strop. “We zijn niet in paniek, maar we hebben wel flink de pest in.”

We moeten wel kunnen blijven bewegen

Minder doorstroming, meer files, meer congestie, meer emissie, lagere bereikbaarheid, minder onderhoud, hogere kosten. Onze mobiliteit en onderliggende infrastructuur piept en kraakt, en dat moet anders. En dat kan ook volgens de Mobiliteitsalliantie.

'Groengasproductie biedt mogelijkheden voor verwerking gft'

Vanaf 1 januari 2024 gelden strengere Europese regels voor de inzameling en verwerking van gft. Dit kan leiden tot een groeiend aanbod aan gft. Maar is er wel genoeg capaciteit om deze grotere stroom te verwerken? Er zijn in ieder geval plannen voor uitbreiding, onder andere bij Attero en Omrin. Beide bedrijven zien kansen voor de productie van groen gas.

Wet bibob ook bij herstelsancties 'vergunningstopper'

Bedrijven kunnen een omgevingsvergunning misbruiken voor het plegen van strafbare feiten. Dat is natuurlijk ongewenst. Voorkomen moet worden dat de overheid in feite criminele activiteiten faciliteert door het verlenen van vergunningen. Wat kan de overheid daartegen doen?

Een circulaire economie zonder Safe Sink is geen economie

De behoefte aan een duurzaam en betrouwbaar afvalbeheer is nog nooit zo dringend geweest als nu. Industrieel afval, vooral uit de farmaceutische en chemische sector, stelt namelijk specifieke uitdagingen. Indaver neemt hierin het voortouw met haar totaaloplossingen dankzij geavanceerde installaties, milieuvriendelijke processen en slimme databeheersystemen.

WastePoint Afvalbeheer voert gevaarlijk afval veilig af

WastePoint ontzorgt met haar toonaangevende expertise bedrijven, door het classificeren, inpakken, overpakken en verantwoord afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen.

Bredox: veelzijdige specialist

Bredox Chemicals is al decennialang een toonaangevende onderneming waar het gaat om het verwerken van chemische anorganische afvalstoffen. Binnen de branche is het een veelzijdige en specialistische onderneming.