Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2015

PostNL in de rechtszaal

Op 28 oktober 2015 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over het overbrengen van lege tonercartridges vanuit het buitenland naar Nederland. Een Utrechts recyclingbedrijf maakte bezwaar dat daarbij een retoursysteem werd gebruikt waarmee de Evoa niet correct werd toegepast. De Raad deelde die mening niet. Daar kunnen vraagtekens bij worden geplaatst.

Kostenontwikkelingen transport in 2016

Iedere inzamelaar of transporteur van afval wil weten hoe zijn transport specifieke kosten zich volgend jaar ontwikkelen. Het jaarlijkse onderzoek hiernaar van Panteia/Nea geeft hen een indruk.

Balanceren tussen ambitie en realisme

Het circulaire-economiepakket van de Europese Commissie druipt volgens haar criticasters niet van de ambitie. Vergeleken met het eind 2014 teruggetrokken plan van de vorige Commissie valt daar iets voor te zeggen. Het is dan ook de vraag of het plan koplopers in Europa, zoals Nederland, voldoende stimuleert.

Van mijlpalen tot magere betrokkenheid

Wilma Mansveld bewaakte drie jaar lang het afvaldossier. Ze introduceerde Vang, hield vast aan statiegeld en ondertekende het recyclingconvenant. Wat zijn de meningen over het werk van de opgestapte beleidsvrouw?

Reststoffenunie nog lang niet uitgeïnnoveerd

De Reststoffenunie zoekt al twintig jaar naar bestemmingen voor reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater. Het shared service center van de Nederlandse drinkwaterbedrijven doet dat inmiddels zo goed, dat samenwerking met waterschappen en drinkwaterbedrijven over de grens lonkt.

“Een kwestie van andere vragen stellen”

Op weg naar een circulaire economie kan de overheid zelf aan de knoppen draaien. Gewoon, door bij de miljarden aan inkoopopdrachten andere vragen te stellen. Aan ambities ontbreekt het in elk geval niet, al blijkt de praktijk weerbarstiger.

Geel met een vleugje rood

HVC ontwikkelde een model waarmee gemeenten tot op wijkniveau inwoners kunnen beïnvloeden om afval te scheiden. Doelgroepen, die ieder een eigen benadering vragen, zijn ingedeeld in kleuren. "Geel met een vleugje rood is de meest kansrijke strategie."

Door de ogen van... Gerard van Gorkum

Directeur Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt

Voorkomen is beter dan genezen

Mensen die tijdens het legen van een ondergrondse container doodgemoedereerd onder zo'n in de lucht hangend gevaarte doorlopen, of die de slagbomen van zijladers negeren: Circulus-Berkel maakt het geregeld mee. Hoe zorg je dat burgers ophouden met dergelijk gevaarlijk gedrag?

Veolia Nederland wordt geen duizendpoot

Veolia kondigde begin dit jaar een nieuwe strategie aan. In Nederland nam het bedrijf vervolgens de AKG Kunststof Groep over. Het roept de vraag op welke koers het milieubedrijf gaat varen, ook in ons land. CEO Hildagarde McCarville van Veolia Nederland: “We focussen op de circulaire economie en energietransitie.”

Nascheiding en het probleem van financiering

Wat hebben de gemeente Rotterdam, AEB, Cure Afvalbeheer en HVC gemeen? Juist. Ze hebben allemaal plannen voor het realiseren van een nascheidingsinstallatie.

Circulaire les in sportcomplex

Natuurlijk, het vorig jaar gerenoveerde sportcomplex Egerbos in Venlo moet de jeugd vooral aan het sporten houden. Maar nu dient het slim ontworpen sportcomplex een tweede doel: bewust maken van de duurzame omgang met grondstoffen volgens cradle-to-cradle.

VConsyst presenteert innovatief Metro-concept

De ondergrondse Metro-containers van VConsyst zijn een begrip. Het succesvolle concept evolueerde tot een totaalpakket van hardware, software en elektronica. Met de M162, de blauwdruk voor de nieuwste Metro-generatie, slaat VConsyst nieuwe wegen in.