Uit de inhoud van Vakblad Afval! april 2016

“Het werk is nu veel politieker”

Als directeur van materiaalorganisatie Papier Recycling Nederland zette Wienus van Oosterum het Nederlandse inzamel- en recyclingsysteem van papier en karton neer als een huis. Zijn opvolger Hielke van den Brink wachten uitdagingen van een andere orde. Anticiperen op het Vang-programma, meewerken aan materiaalverduurzamingsplannen en de eenheid binnen PRN bewaken.

Nederlandse afvalsector door Duitse ogen

Kleiner, maar in eerste instantie zeer vergelijkbaar. Dat is de algemene indruk die Duitse afvalexperts hebben van de Nederlandse afvalsector. Toch zien ze verschillen. Zo heeft 'Circulaire Economie' in Duitsland een andere lading, is overcapaciteit een gevoelig onderwerp en wordt ons enthousiasme over Green Deals niet direct gedeeld.

Door de ogen van... Mark Donders

Mark Donders, directeur/mede-eigenaar De Bries in Valkenswaard

Matrasberg verdient beter

Ze zijn groot, zwaar en belanden met duizenden tegelijk bij het afval. Lokale en nationale overheden zitten met al die matrassen danig in hun maag. De weg naar recycling zit vol hobbels waarop nog maar weinigen zich durven te wagen. Iedereen is van goede wil, dus waar loopt het spaak?

Dan doe ik het toch zelf!

Elke maand wordt iemand met een enorme staat van afvaldienst in de etalage van dit veelgelezen en hooggeprezen vakblad gezet, om zijn of haar passie voor het afvalvak uit te dragen. En hoewel ik al jaren opzichtig met mijn columns de aandacht probeer te trekken van de uitgever, ziet hij me niet staan. Tijd voor actie.

Creëren industriële symbiose geen sinecure

De Europese Commissie wil voor de circulaire economie industriële symbiose stimuleren. In Nederland is hier lokaal al ervaring mee opgedaan. Wat raden betrokkenen aan om symbiose op grotere schaal van de grond te krijgen?

'Elkaar scherp houden met duurzame samenwerking'

Als grootverbruikers van materialen en energie bekijken zeven Nederlandse netbeheerders hoe ze duurzamer kunnen samenwerken. Onder de naam Fair Infra kiezen ze ieder een project dat circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevordert en pakken ze samen thema's op. "We wisselen kennis uit en houden elkaar scherp."

Beleidsregel ILT onwettig?

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de beleidsregel voor de interpretatie van de Evoa-groene-lijststoffen aangepast. Of dat voor de Europese rechter ook stand zal houden, is zeer de vraag.

“Het hele afvaltoerisme van Europa komt hier voorbij”

Wie dagelijks grote goederenstromen langs ziet komen, verbaast zich weleens over de richting ervan. Vraag en aanbod zorgen voor een heel eigen logica in de internationale (afval)handel. Huisvuil uit Napels komt naar Nederlandse verbrandingsovens, bomen gaan op transport richting het bosrijke Finland. Bij Overslagbedrijf Moerdijk komt het allemaal voorbij.

Jubilerend Ifat groeit door

Groot, groter, grootst. Dat springt in het oog als je naar de Ifat kijkt, en zeker als je met de organisatie praat. De groei lijkt er nog niet uit, maar een likje nieuwe verf mag het succesvolle concept inmiddels wel krijgen.

Molok dichter bij haar klanten in de Benelux

Molok Ltd, de Finse ontwerper van de Deep Collection methode voor afval, brengt de assemblage van containers dichter bij haar klanten in de Benelux-landen met een nieuwe terminal in het Belgische Arendonk. Zo worden de levertijden verkort en staan zij garant voor rendabiliteit.

Exportheffing komt er toch ... niet

De exportheffing is voorlopig van de baan. Alle oplossingen bleken niet werkbaar, niet handhaafbaar, niet toepasbaar, fraudegevoelig of tot hoge administratieve druk te leiden. Staatssecretaris Eric Wiebes ziet geen andere optie dan de heffing tot nader order op nihil te zetten.