Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2016

"Als we sneller vooruit willen, moeten we delen"

Wie Suez Recycling and Recovery Netherlands (voorheen Sita Nederland) enigszins volgt, valt op dat de werkwijze van het bedrijf verandert. Suez is bezig met een transformatie van afvalinzamelaar en -verwerker naar grondstoffenproducent. Opvallend genoeg weet CEO Wieger Droogh niet hoe dat pad eruit zal zien.

Kunststofketen kan en moet beter

Wat kost het recyclen van een ton folie of mixed kunststoffen uit het kunststof verpakkingsafval van gemeenten? Nedvang doet er nog geen uitspraken over, maar duidelijk is dat de recycling van een groot deel van dit afval een kostbare aangelegenheid is. De kunststofketen financieel sluiten is voorlopig een grote uitdaging.

Gemeenten zoeken naar rol in circulaire economie

Het Gemeentelijk Afvalcongres stond dit jaar in het teken van de circulaire economie. Geen verrassend thema, maar wel zo praktisch. Gemeenten zitten namelijk nog met genoeg vragen over hoe ze hun grondstoffenbeleid moeten inrichten én verkopen.

Kunststof van bedrijven ondergeschoven kindje

De inzameling van kunststof verpakkingen staat in Nederland goed op de rit, en wordt stevig gemonitord. Héél de kunststofinzameling? Nee, de plastic verpakkingen van bedrijven blijven veelal buiten beeld.

Zorgen verwerkers over Brexit lijken voorbarig

De afgelopen jaren is de import van Engels afval fors gestegen. Bedrijfsresultaten van Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC's) zijn hiervan afhankelijk geworden, want met de import is circa 150 miljoen euro gemoeid. Is er een kans dat een Brexit hen in de problemen brengt, of zullen de Nederlandse afvalverbranders kunnen blijven profiteren?

Afvalsector NRW als hoeder van klimaat

Bij een beter klimaat denkt niemand meteen aan afval, ook in Duitsland niet. Juist dat gegeven heeft alle partijen in Nordrhein-Westfalen (NRW) die iets met afvalverwerking te maken hebben bij elkaar gebracht. Zij zien hun kans schoon om via het KlimaExpo-programma op het netvlies van de politiek te komen.

Door de ogen van... Mark Vaal

Mark Vaal, Directeur Reinis NV in Spijkenisse.

Slim hergebruiken is het nieuwe recyclen

Het Noord-Limburgse initiatief ZERegiO zet zich in voor een afvalvrij Peel en Maas. Alleen recyclen is niet voldoende; waarom niet repareren, uitlenen of compleet herontwerpen? Doel is maximale waarde halen uit gebruikte producten. Te beginnen met kleding, textiel en elektrische apparatuur, die nu nog vaak in het restafval belanden.

Ook vier keer is geen afvalrecht

Drie keer eerder werd de milieuvergunning voor de afvalverwerker Dusseldorp in Midwolde door de Raad van State vernietigd. Dan denk je dat het leergeld is betaald en de vierde vergunning stand zal houden. Het tegendeel is het geval.

Vervuilde baggerspecie terug in de circulaire economie

Traditioneel baggeren komt neer op opscheppen en storten. Bij zandrijke verontreinigde baggerspecie wordt het probleem dan verplaatst in plaats van opgelost en wordt herbruikbaar zand gestort. Kurstjens combineert baggerwerk echter met ontwatering en reiniging. Zo kan zanderige vervuilde baggerspecie deels weer herbenut worden.

Appelmoes

Ik zie het somber in. En dat niet alleen omdat ik tegenwoordig twee brillen nodig heb om sowieso iets te zien. Er lijkt namelijk geen toekomst voor onze sector te zijn weggelegd. Althans niet in de huidige omvang.

Daly Plastics kampioen efficiënt sorteren

Bollegraaf Recycling Solutions uit Appingedam en Daly Plastics uit Zutphen hebben de installatie van de meest efficiënte, professionele industriële plastic-sorteerinstallatie van Nederland afgerond. De expertise van beide ondernemingen resulteerde in een innovatieve, modulaire en volledig geautomatiseerde recyclinginstallatie.