Uit de inhoud van Vakblad Afval! november 2017

Rutte III krijgt stevig effect op de sector

In het nieuwe regeerakkoord worden niet meer dan een paar zinnetjes aan de circulaire economie gewijd. Toch komen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met belangrijk nieuw beleid voor de afval- en recyclingsector. De ontvangst was gemengd.

Data delen in de circulaire economie

Om materiaalkringlopen duurzaam te sluiten, ook in financieel opzicht, moet er in ketens meer informatie beschikbaar komen over de samenstelling van producten en de daarin toegepaste grondstoffen. Dat stelde het Duitse Wuppertal Instituut deze zomer. Nederlandse recyclers hebben er hun bedenkingen bij. Een grondstoffenlabel is voor hen een gepasseerd station.

CPB: Milieuwinst plasticinzameling beperkt

Initiatieven om de hoeveelheid ingezameld plastic afval van huishoudens verder te verhogen - zoals Plastic Heroes - leiden niet automatisch tot extra milieuwinst, stelde het CPB in een rapport. De afvalsector haastte zich duidelijk te maken dat bronscheiding niet nutteloos is.

Online platforms zoeken bestaansrecht in afvalsector

In het vinden van geschikte toepassingen of verwerking voor afval en reststromen is nog altijd sprake van leemtes. Het gevolg: inefficiëntie, gemiste kansen, miscommunicatie of hogere prijzen. Zonde, zeker wanneer de afvalsector richting een circulaire economie wil bewegen. Online marktplaatsen proberen de hiaten op te vullen door vraag en aanbod te combineren.

Vang-doelstelling 2020 nog niet in beeld

Een aantal gemeenten is al goed op weg om meer afval te scheiden, maar op landelijk niveau blijkt de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 nog buiten bereik. Een gemiddelde van 153 kilo per inwoner is het best haalbare.

Bijschakelen in strijd tegen afvalbranden

Het Verbond van Verzekeraars liet er begin dit jaar geen twijfel over bestaan. Het aantal branden en de schadelast bij afval- en recyclingbedrijven was 'buitensporig hoog'. Het roer moest om. De Vereniging Afvalbedrijven nam afgelopen maanden verschillende maatregelen, maar wanneer is brandpreventiebeleid goed genoeg? Ook de verzekeraars blijven het antwoord op die vraag schuldig.

Lansinks Ladder en de circulaire economie

'De man van de Ladder', heet hij op zijn eigen website. Ad Lansink is vergroeid met zijn geesteskind. Ter gelegenheid van zijn nieuwe boek Challenging Changes gaan we met hem in gesprek over de actualiteit van Lansinks Ladder en de toepasbaarheid van de afvalhiërarchie in de circulaire economie.

Snelle volger in de afvalwereld

Sortiva verwerkt voor GP Groot en HVC het afval van particulieren, bedrijven en gemeenten voor hergebruik. Sinds deze zomer beschikt het bedrijf over een voorscheidingsinstallatie. “Onze taak is de hoogste kwaliteit leveren, tegen zo laag mogelijke kosten”, zegt manager Ronald Balvers. Een puzzel die nooit verveelt, vindt hij.

Door de ogen van ... Jørgen van Rijn

Jørgen van Rijn, eigenaar/directeur (duurzame doener) bij Afval loont, Den Haag

Composteerder trekt alles uit de innovatiekast

Wagro Groenrecycling wil meer zijn dan alleen een composteerbedrijf. Om uit groen afval meer waardevolle producten te halen dan alleen compost, zijn echter lef, doorzettingsvermogen en onconventionele samenwerking nodig.

Je moet één smaak kiezen!

Er bestaan maar twee manieren om afval te verwerken. Je kunt het nuttig toepassen of je kunt het verwijderen. Bij nuttige toepassing zijn er mogelijkheden voor uitvoer en gelden er uitzonderingen op de vergunningplicht voor inrichtingen. Een verwerker kan er groot belang bij hebben dat de bedrijfsactiviteiten (alsnog) worden aangemerkt als nuttige toepassing.

Klaar voor de digitale circulaire toekomst?

De nieuwe industriële revolutie is een feit. Zelfrijdende vuilniswagens, drones en robots komen er aan. Maar eerst moet de afvalinzamelaar intern nog 'even' digitaliseren.