Nieuwsoverzicht


Er zijn 21203 items gevonden.

Sorteren op  

Expertisecentrum groen gas in september van start

groengas.jpg

Investa, het Alkmaarse kennisinstituut voor biomassavergassing, moet in september dit jaar van start gaan.

Comité van de Regio's en EP werken samen

logo comite van de regio's.jpg

Steden en gemeenten zijn bezig een coalitie vormen met de milieucommissie van het Europees Parlement, om ambitieuze doelstellingen in de Europese afvalwetgeving te krijgen.

Waardlanden-gemeenten betalen voor fout Gorinchem

Fotolia_76798511_S.jpg

Zowel de gemeente Gorinchem als reinigingsdienst Waardlanden hebben fouten gemaakt bij de invoering van een nieuwe inzamelingsmethode. Alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling draaien daar nu voor op.

Almere maakt werk van scheiding bedrijfsafval

Fotolia_112666946_S.jpg

Na een marktconsultatie heeft de gemeente Almere nu de gescheiden inzameling van bedrijfsafval in de markt gezet.

Ikea neemt belang in recyclingbedrijf voor plastic

De Zweedse meubelgigant Ikea kondigt aan minderheidsaandeelhouder te worden van het Gelderse recyclingbedrijf Morssinkhof Rymoplast.

Belgische afvalproductie daalt voor eerst in jaren

Fotolia_30189808_S.jpg

Voor het eerst sinds 2008 nam de totale afvalproductie in België af, te danken aan huishoudens en industrie. In totaal werd in 2014 65,6 Mton afval geproduceerd.

Eerste betonklinkers uit bodemassen van Twence

Twence.jpg

Een primeur voor Twence: de eerste betonklinkers op basis van de bodemassen van het bedrijf. Na opwerking produceert Van Gansewinkel Minerals een vrij toepasbare bouwstof uit de assen, die het zand- en grind in betonklinkers vervangt.

Hoop op teruggave is geen eigendom

Fotolia_86918158_S.jpg

Een afvalbedrijf zal geen 100 miljoen euro terugkrijgen voor afval dat van de stortplaats is afgevoerd. Zelfs een beroep op de rechten van de mens verandert daar niets aan.

Avalex verzocht tot heroverwegen duurzaamheidscentrum

Onrust en onzekerheid onder inwoners, ondernemers en de gemeenteraad hebben ertoe geleid dat de gemeente Voorschoten liever ziet dat Avalex een toekomstig duurzaamheidscentrum heroverweegt.

Veldman legt RvS-advies kostendekkendheid naast zich neer

dreamstime_17742999.jpg

VVD-Kamerlid Veldman vindt dat er geen sprake is van inperking van de gemeentelijke autonomie met zijn initiatiefvoorstel voor het verplicht kostendekkend maken van riool- en afvalstoffenheffing.

Nederland blijft achter bij EU-koers hernieuwbare energie

Fotolia_44998071_S.jpg

De EU consumeerde in 2015 naar schatting 16,4 procent hernieuwbare energie, en ligt daarmee op koers voor het doel van 20 procent in 2020. Nederland behoort tot de achterblijvers.

COO Milgro wordt CEO

Laurens Groen (CEO) Ruud Hageman (CEO) MILGRO.JPG

Milgro Groep heeft de directie uitgebreid: naast oprichter Laurens Groen is Ruud Hageman benoemd tot co-CEO.

Bodemassen Attero naar Boskalis en Inashco

muellbrennan5_300.jpg

Een joint venture van Boskalis en Inashco zal de komende tien jaar de bodemassen van Attero verwerken. Daarmee geeft het afvalbedrijf invulling aan de Green Deal Bodemassen.

MVV Umwelt sorteert voor op nieuwe regels zuiveringsslib

putdeksels.jpg

Een delegatie van het Duitse afval- en energiebedrijf MVV Umwelt bezocht eerder dit jaar de slibverwerkingsinstallatie van SNB. Niet onverstandig, want de Duitse overheid stuurt aan op monoverbranding om fosfaat te winnen uit slib.

EC bekijkt overlap chemie- en afvalbeleid

Fotolia_36880196_L.jpg

Werken overlap en tegenstrijdigheden in het beleid voor afval en chemicaliën de circulaire economie tegen?

ARN lanceert meldingssysteem oneerlijke concurrentie

Fotolia_7183978_S.jpg

Malafide handel in gestolen onderdelen en autowrakken en illegale sloop. Oneerlijke concurrentie is in de praktijk van de autodemontage- en recycling een hardnekkig verschijnsel. ARN wil er mee afrekenen.

Overheid onderzoekt CO2-afvang bij afvalverwerking

Fotolia_79489868_S.jpg

Het ministerie van Economische Zaken kijkt of het zinvol is om CO2 af te vangen bij afvalverwerkers.

'Verlaag recyclingtarget bij aanscherping definitie recycling'

Fotolia_79537922_S.jpg

Glasrecyclers zijn, net als producenten, niet tegen een vernauwing van de definitie van recycling, maar als de definitie wordt aangepast moet er ook opnieuw naar recyclingdoelstellingen worden gekeken.

Taakstraf voor Tag-opslag A. Jansen

asphalt-1180599_1280.jpg

Het te lang en te hoog opslaan van Tag, terwijl er geen zicht was op verwerking, is de directeur van A. Jansen op een taakstraf van 50 uur komen te staan.

Middelburg start onderzoek naar samenwerking met ZRD

Fotolia_70705137_S.jpg

De gemeenteraad van Middelburg heeft besloten dat er een haalbaarheidsonderzoek moet worden gedaan naar een samenwerking met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).