Artikelen


Er zijn 1695 items gevonden.

Sorteren op  

Afvalbedrijven schrikken niet van sancties

In de nasleep van de Trafigura-affaire werd de roep om harde sancties voor milieuovertreders steeds luider. Het milieustrafrecht kwam opnieuw in de schijnwerpers te staan na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Toch blijkt dat Nederlandse afvalbedrijven zich nauwelijks laten afschrikken door sancties.

Gemangeld door producentenverantwoordelijkheid

pollutec.jpg

Afvalbedrijven in Frankrijk vinden dat ze in een bankschroef zitten. De producentenverantwoordelijkheid brengt hen steeds verder in het nauw.

Destilleren van kunststof in e-waste

Test installatie MOS.JPG

E-waste zit boordevol plastic, dat bijna allemaal de oven ingaat of op de stort belandt. Willen producenten van elektr(on)ische apparatuur hun imago verder vergroenen, dan biedt betere scheiding van deze kunststoffen een mogelijkheid.

Afvalsmelterij voor 'onverwerkbaar' afval

Ensartech.jpg

Ensartech, acroniem voor Energy Smelting And Recycling Technology, heeft een primeur. De afvalsmelterij ontfermt zich over de afvalcategorie 'overige', oftewel het gevaarlijk afval dat tot dusver wordt gestort. Met thermische immobilisatie weet Ensartech de giftige stoffen te kristalliseren en in te kapselen. Voor altijd. Wat resteert is basalt, dat goed bruikbaar is in onder meer de bouw.

Drukte in de bestuurskamer van Attero?

flexibiliteit wending.jpg

Inbesteden is niet geheel onomstreden en niet altijd zonder risico's voor de betrokken partijen. Toch wordt er in de afvalbranche vaak (dankbaar) gebruik van gemaakt. Een voorbeeld is de voorgestelde 'Attero-deal', die uiteindelijk niet gerealiseerd werd. Was dat wel het geval, dan had een recente uitspraak van het Europese Hof wel eens voor een bijzondere wending kunnen zorgen.

Ryck moet zich opnieuw gaan bewijzen

JLR voor bord Ryck.jpg

Het was zijn eerste kennismaking met de publieke sector en hij kreeg het deksel op zijn neus. De gesneefde pilot in Pijnacker-Nootdorp was leergeld, vindt Ryck-directeur Jørgen van Rijn nu. Bij een volgende kans moet hij het gaan waarmaken.

Certificaat moet gemeenten houvast bieden

textiel-sorteer-hal.jpg

In 2011 ontstond rumoer over de certificering van textielsorteerders. Onduidelijkheid over deze kwestie liet de gemeente Sint-Michielsgestel een jaar later struikelen in een aanbestedingsprocedure. De VHT wil daarom een branchebreed gedragen certificering.

Tien jaar lang verpakkingsrust?

dreamstime_m_16777622.jpg

Nu gemeenten hebben ingestemd met de Raamovereenkomst en de regelgeving voortvarend wordt aangepast lijkt na een ruim decennium van commotie rust te ontstaan op het dossier verpakkingsafval. Of toch niet?

Charitatieve textielinzameling in het nauw

kringtex 11.JPG

Moordende concurrentie, een goudzoekersmarkt en partijen die elkaar voor de voeten lopen, kenmerken de laatste paar maanden de textielinzameling in Nederland. De rol van gemeenten lijkt daarin cruciaal. Zeven vragen over de vorm die textielinzameling steeds meer lijkt aan te nemen.

Terberg Matec Nederland doet meer

foto belading omslagartikel.jpg

In Nederland staat Terberg in de reinigingsbranche al sinds jaar en dag bekend als producent van containerbeladingssystemen. Wat velen wellicht niet weten is dat Terberg veel meer doet.

Werkgever niet altijd de klos in arbozaken

arbo & kwaliteit (hoger beroep veiligheid).jpg

Medewerkers moeten de arboregels naleven en hun gezond verstand gebruiken. Dat bleek afgelopen zomer tweemaal. De rechtbank sprak in hoger beroep zowel Saver als Sita vrij. Ze hadden genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen en - minstens zo belangrijk - genoeg toezicht gehouden.

Verpakking afvalstof?

veldhoven-fc.jpg

Een zeer interessante vraag kwam aan de orde in een strafzaak welke leidde tot de onbevredigende en juridisch onjuiste uitspraak van de Hoge Raad van 30 oktober 2012 (Strafkamer, nr S 11/04636). Het eindresultaat is weliswaar hoopgevend, maar op een andere grond dan ik had gehoopt. Het is nog maar de vraag of er ruimte is om ook 'mijn punt' te herstellen in de vervolgbehandeling.

De papieren, digitale en elektronische begeleidingsbrief

paul van der linde klein.jpg

Het is alweer even geleden, maar de werkzaamheden aan het bouwwerk vorderen gestaag. De Open Standaard EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) is technisch klaar en wordt ook al beproefd door sommige bedrijven. Op 5 februari 2013 zal de Open Standaard EBA tijdens het nieuwe Congres Transport van Afval zijn officiële aftrap kennen.

Duurzame omslag nodig in horecakeuken

IMG_0658.jpg

Dagelijks komen in Nederlandse horecakeukens tonnen voedselafval, of swill, vrij. Daarvan wordt nog lang niet alles gescheiden. Het kost te veel moeite, er is te weinig ruimte voor en horecaondernemers missen door de lage tarieven voor restafvalverbranding de financiële prikkel om te scheiden. De inzamelaars kijken niet naar de overheid, maar verwachten veel van nieuwe duurzaamheidscertificaten.

Vergunningvoorschriften opstellen is vak apart

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Milieuvergunningen worden meestal tot in detail bestreden. Vaak wordt echter gesteld dat vergunningvoorschriften niet streng genoeg, onnodig en onwerkbaar zijn. Nu in principe alleen handhavend kan worden opgetreden tegen een overtreding van de voorschriften, is het formuleren ervan belangrijk. Uit uitspraken blijkt dat - ondanks goede bedoelingen - het bevoegd gezag niet altijd even zorgvuldig is bij het formuleren van de voorschriften.

Stoken op hout: een beetje pionieren

bio wkk Martens (2).jpg

Biomassa heeft toekomst. De komende jaren krijgen steeds meer gebouwen warmte en energie uit houtgestookte centrales. De voorstanders zien de toekomst zonnig tegemoet, zeker als de gasprijs omhoog gaat. Volgens Agentschap NL kan het aantal installaties dat op snoeihout wordt gestookt binnen afzienbare tijd gemakkelijk toenemen. Dat vraagt echter wel wat van de ondernemer, meer dan alleen een forse investering.

Door de ogen van... Wim Horeman

Wim Horeman 006.jpg

Wim Horeman, directeur GP Groot Alkmaar

Roteb moet lean and mean worden

herman Jäger roteb.jpg

De Rotterdamse reinigings- en afvaldienst Roteb staat aan de vooravond van een ongekende cultuuromslag. Waar het tot voor kort op de eerste plaats een werkgelegenheidsfabriek met schoonmaaktaken was, moet de dienst in de toekomst vooral een strak reinigingsbedrijf worden. De letter 'E' in 'Rotterdams, Ondernemend, Trots, Effectief en Betrouwbaar' krijgt daarmee steeds meer de betekenis van efficiency.

Langs de poort van de linoleumfabriek

Forbo_Expo_buitenzijde.jpg

Duurzame reststoffenverwerking binnen Forbo Flooring kwam vijftien jaar geleden aan het rollen. Recycling van de interne reststoffenstroom is tegenwoordig 'business as usual' en de blik is verruimd naar het linoleumafval van de klant. Na een succesvolle proef stuit het bedrijf echter op een onverwachte hindernis. Ondertussen stelt een pittige milieudoelstelling het bedrijf voor de nodige uitdagingen.

Van kruidenierszak naar hightech verpakking

verkade.jpg

De groei van de verpakkingsindustrie in Nederland begint pas echt na de Tweede Wereldoorlog. Massadistributie, de Keuringsdienst van Waren en reclame zorgen voor de ommezwaai.