Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 23077 items gevonden.

Sorteren op  

Suez en Tönsmeier slepen sortering 100 kton pmd in de wacht

Kleurkader - Plastic-blik-drink - Scherm.png

De aanbesteding voor het sorteren van pmd van Midwaste, HVC en de Combinatie Oost is voorlopig gegund aan Suez en Tönsmeier. Voor de sortering komt een nieuwe installatie in Zwolle.

Gemeenten investeren minder in afvalverwijdering

euro-1660456_1280.jpg

Van 2009 tot en met 2016 zijn de investeringen van gemeenten in afvalverwerking en -verwijdering met 14 procent gedaald. Dit komt onder meer door de crisis en minder rijksbijdragen.

Wecycle beloont Praxis met Gouden Bakkie Award

Wecycle Gouden Bakkie Award voor Praxis.jpg

Bij de renovatie van ruim 150 van haar vestigingen heeft Praxis maar liefst 51.000 lampen en bijhorende armaturen bij Wecycle ingeleverd voor recycling.

Meer duidelijkheid over gevaarlijke stoffen in producten

kenmerk gevaarlijke stoffen.bmp

Het Europees Chemicaliën Agentschap (Echa) gaat voor eind 2019 een database bouwen voor afvalbedrijven en consumenten met informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in producten.

Opvolger directeur familiebedrijf Colubris is geen familie

Colubris Cleantech Tillmann Van den Hurk.jpg

Vanaf 1 september volgt Frank Tillmann Colubris Cleantech-oprichter en algemeen directeur Gertie van den Hurk op. Hoewel het een familiebedrijf is, bleek een opvolger uit de eigen gelederen niet mogelijk.

HVC wil via rechter meer tijd om geurhinder te stoppen

20130212_121838.jpg

Via de rechter wil HVC uitstel afdwingen om het geurprobleem van de vergistingsinstallatie op te lossen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) geeft het bedrijf een termijn van zes weken, HVC geeft zelf aan enkele maanden nodig te hebben.

Overtredingen geconstateerd na inval Ter Horst

20180417_152818.jpg

Diverse overheidsdiensten, waaronder de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), hebben een grootschalige controleactie uitgevoerd bij Ter Horst in Varsseveld. Daarbij werden diverse overtredingen geconstateerd.

Nieuw textielsorteercentrum ReShare geopend

Leger des Heils ReShare Deventer.jpg

Het nieuwe textielsorteercentrum Leger des Heils ReShare in Deventer is operationeel. In het centrum wordt textiel van Circulus-Berkel gesorteerd.

'Hef statiegeld op lachgaspatronen'

euro-1660456_1280.jpg

Recycling Netwerk roept de politiek op om statiegeld te gaan heffen op lachgaspatronen.

Bioraffinaderij Avantium stap dichterbij met start proeffabriek

Tom van Aken.jpg

Over tien jaar wordt pef-plastic op grote schaal gebruikt en draait de bioraffinaderij van Avantium in Delfzijl volop. Maar daar blijft het niet bij. Het chemiebedrijf zal dan alweer bezig zijn om de volgende generatie technologieën naar de markt te brengen die de biobased economie verder kunnen helpen.

Gids met tips en informatie over duurzaam verpakken

beige-16875_1280.jpg

Met de interactieve Inspiratiegids Duurzaam Verpakken wil het KIDV inzicht geven in de duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied, aan de hand van praktische informatie, tips en voorbeelden.

Ook staatssecretaris achter Taskforce Herijking Afvalstoffen

taskforce-blauw-hoofdkleur.jpg

Begin dit jaar werd ie al aangekondigd, maar na de zomer moet de Taskforce Herijking Afvalstoffen dan toch eindelijk operationeel worden. Het doel: afrekenen met belemmerende regelgeving voor de circulaire economie.

Harlingen onderzoekt gevolgen sluiten Rec

Afbeelding 020.jpg

Tegenstanders vragen er al jaren om: de sluiting van de Reststoffenenergiecentrale (Rec) van Omrin. De gemeente Harlingen gaat in kaart brengen of dit überhaupt mogelijk is en wat de gevolgen zouden zijn.

Wisselingen in BVOR-bestuur

bvor logo.png

Gerard Kuipers en Mark van Iersel zijn toegetreden tot het bestuur van de BVOR. Zij vervangen Henk Kwast en Berrie den Ouden die beiden lange tijd actief zijn geweest voor de vereniging.

Groen licht voor start bouw staalrecyclingfabriek in Delfzijl

Gastransport buizen.jpg

Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Het bedrijf hoopt de fabriek uiterlijk juli 2020 operationeel te hebben.

Renewi presteert volgens verwachting

renewi bedrijfsafval container.jpg

Renewi zit nog steeds op koers om 30 miljoen euro te besparen door fusievoordelen. In het eerste kwartaal van het boekjaar 2018/19 presteerde het bedrijf volgens verwachting.

OM pakt verdachten van afval- en mestfraude aan

Fotolia_130528307_S.jpg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week voor in totaal 14 miljoen euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van de Bela Group in het noorden van de provincie Limburg.

'Klimaatverandering kan vraag naar compost stuwen'

Fotolia_115877377_L.jpg

Compost produceren uit groenafval en gft staat niet bekend als de meest innovatieve manier van afvalverwerking. Toch heeft composteren toekomst. “De vraag naar compost kan de komende jaren weleens toenemen”, denkt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. Lector duurzaam bodembeheer Gera van Os geeft hem gelijk, maar plaatst ook kanttekeningen.

Meer afwijkingen in EU-richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen

P8102259.JPG

De Europese Kaderrichtlijn vervoer gevaarlijke goederen over land wordt gewijzigd om meer nationale afwijkingen toe te staan.

'Goede luchtkwaliteit randvoorwaarde bij energieprojecten'

Fotolia_192667474_S.jpg

Een goede luchtkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij energieprojecten. Verbranding van biomassa hoeft niet direct te leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit van Nederland, zeker niet wanneer deze voor een meer luchtverontreinigend alternatief in de plaats komt.