Nieuwsoverzicht


Er zijn 21357 items gevonden.

Sorteren op  

Verhoogde dioxinewaarden na brand bij Twence

Fotolia_71037009_S.jpg

Bij de brand in een afvalberg bij Twence is dioxine vrijgekomen. De afvalverwerker biedt eventuele gedupeerden een schadevergoeding aan.

BRBS Recycling wil scherpere termijnen voor CE-doelen

PeterFraanje140318.jpg

BRBS Recycling steunt het streven van het kabinet naar opschaling van de circulaire economie, maar ziet die ambitie ook graag terug in de Rijksbegroting voor 2019 en verder.

'96 procent van treinen gerecycled'

500_virmm1gemaaktdoormiksnitselaar.jpg

Door modernisering geven de Nederlandse Spoorwegen (NS) dubbeldekkertreinen een tweede leven. Volgens het vervoersbedrijf wordt 96 procent van de materialen hergebruikt.

Hulp Britse huishoudens bij aanpak illegaal gedumpt afval?

Fotolia_15760847_S.jpg

Ruim een derde van het illegaal gedumpte afval in het Verenigd Koninkrijk komt van huishoudens. Daarom dringt het Environment Agency er bij hen op aan om voorzichtig te zijn bij het afvoeren van afval.

'Microvezels kleding mogelijk schadelijker dan microbeads'

Fotolia_90379285_S.jpg

Hoewel zowel microbeads uit cosmetica en schoonmaakmiddelen als microvezels uit polyester kleding schadelijk zijn voor het leven in zee, is het effect van microvezels groter.

Vluchtelingen aan de slag bij Omrins Kringloop

Fotolia_56389887_S.jpg

Als afsluiting van de Leergang Kringloop van Omrin hebben ruim twintig jonge vluchtelingen in Friesland hebben een certificaat ontvangen.

Boete voor Slowakije wegens niet afsluiten vuilnisbelt

Fotolia_58702863_XS.jpg

Het Hof van Justitie van de EU heeft Slowakije een boete van 1 miljoen euro opgelegd, wegens het niet afsluiten van een grote vuilnisbelt.

Britse afvalsector blijft relatief dodelijkst

Fotolia_67444027_S.jpg

Het aantal doden door bedrijfsongevallen in de Britse afvalsector neemt af, maar werken in de sector wordt personeel nog steeds beduidend vaker fataal dan in andere sectoren.

'10 miljard euro nodig voor uitbreiding recyclingcapaciteit EU'

Fotolia_187739349_S.jpg

Als er wetgevende maatregelen komen als stimulans om plastic recyclaten te kopen, dan zijn de Europese private afvalbedrijven zijn bereid om maximaal 10 miljard euro te investeren in de uitbreiding van de Europese recyclingcapaciteit.

Appartementencomplex van gas los met warmte HVC

HVC 2016.jpg

In Dordrecht is het eerste bestaande woongebouw van woningcorporatie Trivire afgekoppeld van het gasnet. De woningen krijgen voortaan restwarmte van HVC, via het warmtenet Dordrecht.

Dumping en bijplaatsing van afval kosten Den Helder tonnen

IMG_5931.JPG

Het dumpen en bijplaatsen van afval blijft een hardnekkig probleem in Den Helder. De gemeente neemt maatregelen, maar daar hangt een prijskaartje aan.

Plasticvangers in Nieuwe Maas blijken effectief

Recycled Park@Rijnhaven.jpg

De Recycled Island Foundation testte, monitorde en optimaliseerde de afgelopen anderhalf jaar drie Plasticvangers die plastic efficiënt uit de Maas moeten halen. En met succes.

Frituurvet belangrijkste grondstof biobrandstoffen

Fotolia_106186729_S.jpg

De hoeveelheid hernieuwbare energie voor vervoer is gestegen van 7 procent naar 7,75 procent. Frituurvet zorgt voor het grootste deel van de grondstoffen voor deze vloeibare biobrandstoffen.

Schreijer-Pierik: 'Classificeer GenX als zeer zorgwekkende stof'

Annie Schreijer Pierik EVP CDA.jpg

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft samen met twee Duitse collega's aan de Europese Commissie gevraagd om het voorstel van het Duitse Milieuagentschap UBA over de classificatie van GenX als zeer zorgwekkende stof te steunen.

Recybem: 'Beheer ingestrooide kunstgrasvelden moet beter'

Kunstgras op een sportveld.png

Volgens Recybem kunnen rubber korrels gemaakt van autobanden veilig gebruikt worden als infillmateriaal voor kunstgras(sport)velden, als de velden maar correct worden aangelegd en onderhouden.

'Richtlijn plastic wegwerpproducten moet scherper'

absorbent-88257_1280.jpg

Nederland juicht het voorstel van Europese Commissie voor het reduceren van de milieu-impact van plastic wegwerpproducten toe. Wel zal het een aantal aanscherpingen voorleggen in Brussel.

Kansen in het afvalbeheer in Algerije

Fotolia_99268994_S.jpg

De afvalsector in Algerije wil stappen vooruit maken. Een kans voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalinzameling, recycling, afvalwater- en waterbeheer en saneringstechnologie.

Lichte daling in Nederlandse voedselverspilling

Fotolia_93712755_S.jpg

Ten opzichte van 2015 werd in 2016 in Nederland iets minder voedsel verspild. Wel wordt meer voedsel gestort en geloosd.

Uitbreiding convenant reiniging teerasfalt

asphalt-1180599_1280.jpg

Als vierde bedrijf heeft A. Jansen Recycling uit Son het Convenant Thermische Reiniging getekend.

Politie zoekt partner voor afvalbeheer

InzamelingVerwerkingPolitie.png

De Politie zoekt een dienstverlenende partner die de afvalstromen van de organisatie beheert, die voortkomen uit de dagelijkse bedrijfsvoering.