Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2023

Meer hergebruik en grotere rol gemeenten bij UPV

De kritiek dat het Nederlandse circulaire-economiebeleid zich de afgelopen jaren te veel focuste op recycling, lijkt geland in de Tweede Kamer. Na het circulaire-economiedebat nam de Kamer verschillende moties aan om hergebruik te stimuleren. Ook eiste een meerderheid van de volksvertegenwoordigers dat gemeenten een stevigere positie krijgen in UPV-systemen.

Vrijspraak biedt Van Puijfelik schrale troost

Tien jaar lang duurde de rechtszaak over illegale afvaltransporten tegen oudpapierhandelaar Van Puijfelik. Een zaak die met veel bombarie werd aangekondigd, waarin het milieu in het geding zou zijn, en zelfs celstraffen boven de hoofden van de verdachten hingen. En een zaak die uiteindelijk als een nachtkaars uitging, maar wel twee broers achterliet die alles zijn kwijtgeraakt.

UPV: een tijger zonder tanden?

De overheid voert uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in voor meer productgroepen. Voor verpakkingsafval geldt deze verantwoordelijkheid al langer, maar handhaven als het mis gaat, blijkt niet altijd eenvoudig. Is dat een probleem, en trekt de overheid daar lessen uit?

Extra stappen nodig in verwerking van drankenkartons

Het 'enfant terrible' in het verpakkingsafval. Zo noemde Chris Bruijnes, directeur van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, het drankenkarton tijdens een webinar in november 2022. “Oh nee, daar gaan we weer”, verzuchtte Inge Eggermont van stichting Hedra in gedachten. “Waarom zegt hij dat nou? We zijn toch goed bezig met zijn allen?” De komst van een nationale doelstelling lijkt de recycling van drankenkartons in ieder geval een flinke boost te gaan geven, maar probleemkind af is de verpakking voorlopig nog niet.

Minder storten en verbranden nog niet zo eenvoudig

Van de ambitie van de overheid om de hoeveelheid verbrand en gestort afval in Nederland te halveren is de afgelopen jaren nog niet veel terecht gekomen. Het doel van een halvering is nog lang niet in zicht en ook de weg ernaartoe leidt tot discussie. “Nieuwe recyclingstappen gaan leiden tot extra te storten afval.”

Circulaire economie exporteren mét een goed verhaal

Nederland staat in het buitenland te boek als een koploper op het gebied van circulaire economie. Dit biedt het bedrijfsleven goede exportkansen. De concurrentie zit echter niet stil. Als we koploper willen blijven, moeten zowel publieke als private partijen hun nek uitsteken, vinden intermediairs Freek van Eijk en Bert Keesman.

Door de ogen van ... Otto Friebel

Otto Friebel, directeur BRBS Recycling, Zaltbommel

Nieuwe BSA-installatie sorteert hout met AI

De nieuwe sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval van Prezero in Groningen past naast een nieuwe zeeftechnologie ook camera-identificatie toe voor hout.

Met varkens en kippen naar een circulaire voedselketen

Jaarlijks ontvangt Nijsen ruim 150 kton aan reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, met name deeg- en zoetwaren. Hiervan maakt het mengvoerbedrijf voornamelijk varkens- en kippenvoer, waarmee het wil bijdragen aan een circulaire voedselketen. “Om de keten circulair te maken, moeten supermarkten meer verantwoordelijkheid nemen.”

Blue Plastics bouwt innovatieve recyclinginstallatie voor folies

Een Nederlandse innovatie om plasticfolie volledig emissieloos te recyclen. Dat is de CleanBlueTech-methode van Blue Plastics. Vanaf medio 2024 moet hun eerste fabriek op het Chemelot-terrein in Geleen zo'n 4 ton per uur gaan verwerken.

Trots op ons wegennet, maar dat willen we ook blijven!

De al lang bestaande trots op ons wegennet begint de laatste jaren langzaam over te gaan in zorgen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) trok eind vorig jaar aan de politieke bel om de kwaliteit van het wegennet op het gewenste peil te houden.

Houtsnippers: product of afvalstof?

De Europese Commissie zet in haar huidige beleid sterk in op circulaire economie. Minder gebruik van grondstoffen betekent meer hergebruik van materialen, preventieve maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen, en onderzoek naar alternatieve brandstoffen om CO2-reductie te bereiken. Zoals houtsnippers.

De key values van Veco Machinery

Een innovatief productportfolio van degelijke shredders en recycling equipment. Duitse gepatenteerde technologie en industrial design. Robuuste en duurzame turn-key oplossingen. En meer dan 25 jaar ervaring in de Nederlandse recyclingbranche. Dat zijn de key values van Veco Machinery.