Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2014

Van Kaathoven overgenomen door De Raekt

De Raekt, de beheermaatschappij van de familie Van Gansewinkel, heeft de Van Kaathoven Groep uit Sint-Oedenrode overgenomen. Daarmee komt een einde aan 54 jaar familiehistorie bij het bedrijf. Rob van Gansewinkel wordt bestuurder en keert daarmee na ruim tien jaar terug in het afval.

Coolrec speelt in op groeiende marktvraag

Kunststof zo hoogwaardig mogelijk verwerken. Met dat doel heeft Coolrec geïnvesteerd in een nieuwe locatie voor de recycling van plastics uit AEEA. “We wilden eerst een stabiele operatie hebben, voordat we verder werken aan het realiseren van onze groeiambitie”, aldus directeur Arjen Wittekoek.

Zachte landing EU-doelen bij bedrijfsleven

Transitie naar een circulaire economie vraagt volgens de Europese Commissie activering van het brede bedrijfsleven. Zowel de voorkant als de achterkant van de keten zal immers moeten meedoen. Maar er zijn forse verschillen in de mate waarin branches zich aangesproken voelen door de EU-doelstellingen.

Bank gaf Bowie de nekslag

Eerherstel. Nu de scherpste randjes van het rouwproces na het faillissement van Bowie Recycling eraf zijn, is dat voor Roel Bontrup van groot belang. “Na een faillissement heb je in Nederland gewoon een brandend kruis op je rug”, aldus de voormalige directeur van het Brabantse familiebedrijf.

Webtool geeft duidelijkheid over vraag 'afval of niet'

Afval moet weer grondstof worden. Wie enthousiast de handschoen oppakt om de kringloop te gaan sluiten, loopt onherroepelijk tegen de vraag aan wanneer het etiket afval eraf kan en dat van grondstof erop. Een nieuwe webtool biedt ondernemers en ook RUD's en handhavers sneller en duidelijker inzicht.

Door de ogen van... Jean L'Ortye

Jean L'Ortye, directeur van L'Ortye BV in Hoensbroek.

Voet tussen deur van een gesloten markt

De markt voor reiniging van afvalcontainers wordt gedomineerd door enkele grote partijen. Toch wist Van der Steen Reiniging & Transport een stukje te veroveren. Erg makkelijk is het niet: “De regels werken duidelijk in het nadeel van kleinere bedrijven.”

Hoofdbrekens alom door bijplaatsingen containers

Bijplaatsingen bij containers zijn een doorn in het oog van gemeenten en omwonenden. Er komen vogels of ratten op af, en vuil trekt vuil aan. Gemeenten investeren veel geld in maatregelen voor gedragsverandering. Hoe ziet de aanpak eruit in Amsterdam Stadsdeel West, Den Haag en Rotterdam?

Een kliko is niet altijd een Kliko

Kliko is sinds het werd opgenomen in de Dikke Van Dale een Nederlands woord. Dat komt de Veenendaalse leverancier van mini- en rolcontainers best goed uit, maar niet altijd. Een grote omruilactie die de Telegraaf haalde, was voor het eerst reden om van zich te laten horen over dit woordenspel.

Fluxolie in de rechtszaal

Van afvalstoffen producten maken is een prima zaak: we besparen daarmee primaire grondstoffen die we weer elders kunnen inzetten. Toezicht houden op het adequaat over de grens brengen van die afvalstoffen is nodig. Maar je moet het de betrokken bedrijven niet te moeilijk maken, anders worden ze ontmoedigd om door te gaan.

Kostenontwikkelingen afvalinzameling en -transport

De afvalmarkt is financieel gezien een interessante. Naast het economische vraag- en aanbodprincipe dat uiteraard ook voor deze markt geldt, heeft de overheid met haar beleid ook een zeer grote financiële vinger in de pap. Beide factoren leiden tot behoorlijke kostenstijgingen in 2015.

Totaalaanbieder van afvalinzamelmiddelen en dienstverlening