Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2015

Kunststofmarkt op de kaart gezet

De kruitdampen van de strijd om het gemeentelijk kunststof verpakkingsafval zijn opgetrokken. Een snelle blik op de kaart van Nederland is genoeg om Sita als winnaar aan te wijzen. Voor het net zelfstandige Kunststof Hergebruik valt de uitkomst tegen. Toch toont het bedrijf zich kranig: “Wij gaan expanderen.”

"Samenwerking is de sleutel"

Het Ministerie van IenM en gemeenten hebben de lat hoog gelegd met hun plannen voor een halvering van de hoeveelheid restafval in 2020. Betrokken partijen reageren positief. Twee grote afvalverwerkers wijzen daarbij op het grote belang van samenwerking tussen gemeenten onderling.

Tien jaar later: anders investeren

Tien jaar geleden kwam Afval! na gesprekken met deskundigen tot de conclusie dat investeren in afval aantrekkelijk was. Wat is er een decennium en een crisis later over van de verwachtingen van toen? Investeren in afval kan nog steeds aantrekkelijk zijn, maar hoe en door wie dat wordt gedaan, is veranderd.

Een draaischijf voor glasscherven

Een echte grondstoffenfabriek. Zo noemt directeur Tich Vanduren glasrecyclingbedrijf Maltha. “Als er iemand binnen de Van Gansewinkel Groep kan zeggen dat afval niet bestaat, zijn wij het wel.”

De strijd tussen shredder en afval

Shredders zijn er in soorten en maten. Van autobekleding en tuinstoelen tot sloophout en rubberbanden: de ronddraaiende messen weten er wel raad mee. Het afvalmateriaal geeft zich echter niet zomaar gewonnen.

Door de ogen van... Peter van Heeswijk

Peter van Heeswijk, Algemeen directeur Dar NV in Nijmegen.

Afvalverwerking à la Africaine?

Afrika moet niet Europa kopiëren en dure verbrandingsovens neerzetten. Dat vindt Wim Snijder van Bureau Milieu en Werk. Samen met een partner heeft hij een innovatief afvalverwerkingsconcept bedacht dat is toegespitst op de Afrikaanse situatie.

Knelpunten in handhaving asbestsanering

Ondanks de bekende gevaren van inademing van asbestvezels gebeuren nog steeds veel asbestsaneringen malafide en onveilig. Het certificeringssysteem schiet bewezen tekort en ook handhaving vanuit de Wet milieubeheer door gemeenten kan beter. Onderwijl wil de overheid dat in 2025 alle daken asbestvrij zijn.

Zuid-Amerika wil zijladers

VDL Translift uit Dronten werkt sinds kort samen met het Braziliaanse Usimeca, dat in verschillende Zuid-Amerikaanse landen oplossingen aanbiedt voor het inzamelen en de verwerking van afval. Een voorbeeld van hoe snel twee buitenlandse partijen elkaar kunnen vinden.

Edelchemie 'the sequel'

Edelchemie in Panheel houdt de gemoederen al jaren bezig. Het recyclingbedrijf voor chemisch afval werd in 2004 door de overheid gesloten en de milieuvergunning was vervallen. De overheid wil het terrein ontdoen van afvalstoffen en verontreinigd afvalwater en probeert de kosten op Edelchemie te verhalen.

Bedot

Eén woord; 23 betekenissen. Welke van die 23 hierna van toepassing is, mag ú uitmaken. Keus genoeg.

Rentec, for another 30 years

Rentec nv uit Pittem in België viert dit jaar dertig jaar innovatieve productontwikkeling, commerciële internationalisering en stabiel bedrijfsbeleid. Het bedrijf is bekend als Benelux' belangrijkste constructeur van industriële shredders voor de professionele recyclingmarkt.