Uit de inhoud van Vakblad Afval! april 2015

Meer en betere recycling

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de vier recyclingverenigingen hebben een convenant gesloten om geïntegreerd de problemen aan te pakken die recycling hinderen. Concreet is het nog niet, afrekenbaar al helemaal niet, en toch kan het een functie krijgen.

Van Scherpenzeel geeft zijn visitekaartje af

“We willen een trendsetter zijn in de branche. Weg van het logistieke model. We voeren regie over grondstofstromen en investeren in de bottlenecks in de materiaalketens. Zo hebben we écht grip.” Als het aan de nieuwe managing director ligt, zal de branche de komende tijd nog veel van Van Scherpenzeel horen. “We hebben een hele wish list van bedrijven die we aan onze keten willen toevoegen.”

'Wat doen we met de achterblijvers?'

Geen uitgesproken onderwerp hield dit jaar de gemoederen bezig tijdens het gemeentelijk Afvalcongres, zoals voorgaande jaren wel eens luiers of kunststof verpakkingsafval. Tijdens het congres met als thema 'De Regie houden', ging het eerder om de onderlinge vergelijking. Hoe doen andere gemeenten het op afvalgebied en vooral: wat kunnen we van elkaar leren?

Verdere krimp private inzamelmarkt

Geen grote verschuivingen in de inzameling van restafval dit jaar. Wel een aantal opmerkelijke veranderingen.

'Upcycling in het echt'

De textiel- en kledingsector wil verduurzamen. Die ambitie wordt nu gekoppeld aan twee technologieën voor het recyclen en zelfs upcyclen van textiel. Het doel is om de markt voor hoogwaardig gerecycled textiel in beweging te brengen.

Focus op het drankenkarton

Waren het in 2012 nog zo'n veertig Nederlandse gemeenten die drankenkartons apart inzamelden, begin 2015 zijn dat er volgens stichting Hedra 160. Een verdere stijging wordt dit jaar nog verwacht. Nu de inzameling goed van de grond komt, rijst de vraag: hoe staat het eigenlijk met de verwerking?

Strooit Rijkswaterstaat afval op de Nederlandse wegen?

Turner Waste Intermediate wil de dwangsommen niet betalen die ze opgelegd heeft gekregen, want gaat het eigenlijk wel om afval? De eigenaar van het bedrijf maakt zich boos over de willekeur waarmee de overheid zou handelen. “Mocht de Raad van State beslissen dat afval per definitie afval is zonder te kijken naar de eindverwerking, dan strooit Rijkswaterstaat afval op de Nederlandse wegen.”

De reïncarnatie van organisch afval

Organisch afval krijgt steeds vaker een zinvolle bestemming als biogas, maar het omzetten in vetzuren is nog waardevoller. Als je dat ook nog eens op een manier doet die goed bij de afvalwereld past, dan kun je gerust van een unicum spreken. De eerste demonstratiefabriek van Chaincraft moet dit waarmaken.

De wereld went langzaam aan SRF in de cementoven

Het lot van niet-recyclebaar afval hoeft niet alleen de avi's te zijn. Door het op te werken kan het ook gebruikt worden als alternatieve brandstof om bijvoorbeeld cementovens te stoken. In het buitenland is het booming business.

Rust op de gangen met Pharmafilter

Het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum gaat een Pharmafilter installeren voor de verwerking en recycling van ziekenhuisafval. Dit systeem vereenvoudigt de afvalverwerking en zuivert het afvalwater van het ziekenhuis. Over hoe dit werkt en waarom het Erasmus MC voor Pharmafilter koos, werd voorafgaand aan de contractondertekening een symposium gehouden.

Door de ogen van... Sjoerd Kloetstra

Sjoerd Kloetstra, Directeur CB Caron Recycling, Lelystad en Oosterhout.

“Onze installaties kunnen regio's zelfvoorzienend maken”

Compacte installaties in zeecontainers die afval ter plekke omzetten in energie. Met dit innovatieve product wil The Waste Transformers bijdragen aan de circulaire economie. Naast Nederland ziet het bedrijf kansen in minder ontwikkelde landen, waar afvalverwerking én energieopwekking een uitdaging zijn.

Pas op bij export naar China!

De Hoge Raad deed recent uitspraak in een strafzaak over metaalschroot dat naar China werd verscheept. De uitspraak leert dat een Nederlandse exporteur daarvoor moet beschikken over de juiste papieren. Maar nog veel meer dat Nederlandse autoriteiten voorzichtig moeten zijn alvorens te bekeuren.

Landelijk homogene aanpak XTC-dumpsites noodzakelijk

Het gebrek aan eenduidige afspraken en de soms hakkelende samenwerking tussen overheden, gemeentes en bedrijven over het opruimen van dumpsites van chemisch afval, levert in sommige gevallen een gevaar op voor de volksgezondheid en het milieu.

Onze held Tinus

Wel of geen treeplankje bij achterladers, that's the question. Hoe dan ook, in deze tijd van mondiale uitdagingen ter bescherming van Moeder Aarde kan een plankje de gemoederen aardig bezighouden. Maar of die aandacht terecht is, vraag ik me sterk af.

Sympany creëert kansen met textielinzameling

Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en Kici per 1 januari 2015. Deze bundeling van krachten brengt jarenlange kennis en ervaring samen en zorgt voor efficiënte bedrijfsvoering en inzamelroutes.

Den Ouden Groenrecycling: biobased in de praktijk

Met 12 procent marktaandeel is Den Ouden de grootste in de groenrecycling, een versnipperde markt met zo'n negentig spelers. Groene reststromen zijn voor het bedrijf waardevolle grondstoffen, waarvan het wel vijftig verschillende producten maakt. Daarmee brengt Den Ouden de biobased economie al in praktijk. Speerpunt voor de toekomst: producten met een hogere toegevoegde waarde.