Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2015

Ruimte voor externe focus bij ACV

Afvalbedrijf ACV wilde beter inspelen op wensen van de gemeenten. Ontwikkelingen als de landelijke afvalbeheerdoelstellingen voor 2020, de Participatiewet en de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht vragen bovendien om meer inzicht en sturing. De transitie van financial naar business control blijkt meer transparantie te bieden én een kritische bedrijfseconomische blik.

Nederlandse leverancier kijkt vaker over de grens

Het buitenland wordt voor leveranciers in reiniging en inzameling belangrijker, nu de nationale markt krimpt en eisen stijgen. Toch blijft ook Nederland kansen bieden, bijvoorbeeld in omgekeerd inzamelen.

Vies is niet vies en schoon niet schoon

Ineens besefte ik: hoe schoner de branche, hoe viezer de mensen; hoe viezer de branche, hoe schoner de mensen. Met zo'n eerste zin weet ik bij voorbaat dat alle partijen zich aangesproken voelen. Niemand geeft toe een vies mens te zijn of in een vieze branche te werken.

Reinigingsdemodagen verder op vertrouwde weg

If it's not broken, don't fix it, dat zou het motto kunnen zijn van de Reinigingsdemodagen (RDD). Op de zevende editie van de beurs voor de reinigings- en inzamelbranche draait het als vanouds om netwerken en beleven.

Geesinknorba innoveert met nieuwe lijn achterladers

Geesinknorba bestaat dit jaar 140 jaar. In deze jaren heeft het bedrijf een belangrijke rol gespeeld bij de innovatie van een efficiënte en veilige afvalinzameling en -verwerking. Een recente innovatie is GPM IV, een nieuwe lijn achterladers die het bedrijf in samenspraak met zijn klanten ontwikkelde.

Minder peukenoverlast?

Tussen de zeven en de tien miljard. Dat is het aantal peuken dat in Nederland jaarlijks op de grond eindigt. Op straat, in het park, op het strand, op het schoolplein of langs de weg. Sinds het rookverbod in de horeca is het aantal peuken in horecagebieden fors toegenomen. Rondslingerende peuken zijn daarmee uitgegroeid tot een voornaam pijnpunt van de zwerfafvalproblematiek.

Door de ogen van... Ulphard Thoden van Velzen

Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog, Wageningen Universiteit.

Nieuwe CEO wil Van Gansewinkel weer laten blinken

Voor de buitenwereld lijkt het weleens alsof de glans van Van Gansewinkel af is gegaan. Maar volgens de nieuwe CEO, Marc Zwaaneveld, is deze er intrinsiek. “Het is een kwestie van oppoetsen.”

Driedubbel 'genaaid' houdt beter

Afvalbedrijven zijn vaak verbaasd dat bij overtreding van milieuwetgeving of vergunningvoorschriften zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk wordt gehandhaafd. De verbazing slaat meestal over in verontwaardiging als de directeur of medewerkers in persoon zelf ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Van nationale discussie tot lokaal probleem

Gemeenten die actief zijn op de inzamelmarkt voor bedrijfsafval doen dat op een nette manier. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt na onderzoek. Signalen over oneerlijke concurrentie zouden daarmee ontzenuwd moeten zijn. Maar zijn die er überhaupt nog wel?

Ontpakken maakt herbenutting mogelijk

Aabio ontpakt droge producten zodat die vergist of verbrand kunnen worden voor energiewinning. Het bedrijf heeft daarmee zijn eigen niche gevonden in deze recyclingmarkt met smalle marges: herbenutting van producten die over de datum zijn of schade opgelopen hebben. “Er komt hier regelmatig voedsel binnen dat nog best bruikbaar is, maar alleen in de verkeerde verpakking terecht is gekomen.”