Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2015

Menáger of manéger

Het was een interessante middag daar in Utrecht. Wij hadden uit de altijd zo boeiende praktijk vooral vragen opgespaard, waarop we vanzelfsprekend gewoon antwoord gaven, maar die beide toch nodig eens afgestemd moesten worden met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat werkte verhelderend en leverde verrassingen op. Eén zo'n verrassing bijvoorbeeld ...

Het geluk van regeldruk

Wat de één afval noemt, is voor de ander een waardevolle grondstof. Vos Logistics Uithoorn vaart er wel bij. De transporteur van ADR-producten in bulk rijdt restproducten uit fabrieken naar de cementindustrie en verwerkers van bedrijfsafval. De vele regels voor het transport mogen de pret niet drukken.

Einde-afvalcriteria papier terug op agenda

Wanneer is papier afval en wanneer is het een grondstof? In de EU haalde een voorstel voor einde-afvalcriteria voor papier het in 2013 niet en verdween van de agenda. In de Benelux krijgt het idee een herkansing.

Revolving funds en fiscale vergroening

Op papier klinkt het allemaal spannend en veelbelovend. Geld dat via investeringen in innovaties terugvloeit naar de fondsen waar het vandaan komt. Nieuwe businessmodellen en vergroening van het belastingstelsel. Marktprikkels voor een circulaire innovatie. Maar wat gebeurt er in de praktijk?

Stad zonder afval

In een circulaire stad bestaat afval niet meer. Nieuwe woningen zijn van gerecycled materiaal, voedselresten gaan de vergister in. Amsterdam, Nijmegen en andere gemeenten zetten de eerste stappen. Onderweg stuiten ze op vragen als: wie stuurt het proces en kunnen we kringlopen wel helemaal lokaal sluiten?

Door de ogen van... Erik de Vries

Erik de Vries, directeur Avri in Geldermalsen

Europees Parlement bijt niet door op bindende doelstellingen

Wettelijke doelstellingen voor efficiënt omgaan met grondstoffen. Dat was een stap te ver voor veel Europarlementariërs. Ondanks het schrappen van deze en nog wat scherpe kanten heeft het Europarlement echter toch een vergaande resolutie aangenomen voor de circulaire economie. Nu zien wat ervan terechtkomt.

Oma en het spraakgebruik

Aan het afvalstoffenrecht valt niet te ontkomen. Ook niet voor wie in een verpleegtehuis woont.

KIDV presenteert drie verduurzamingsplannen voor branches

Waar KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst steil van achteroversloeg? Dat is toch wel het doel voor het gebruik van 20 procent r-pet in bakjes. "De rest is ook heel mooi, maar dit doel is zo ontzettend vooruitlopend in Europa en creëert een markt in kunststof. Dat vind ik echt heel mooi."

Markt voor afvalolie in wurggreep van de overheid?

Een duister verleden, bemoeienissen door de overheid, een diepteduik van de olieprijs en aandeelhouders die de geldkraan dichtdraaiden. De kansen op een gezonde toekomst voor North Refinery waren in februari totaal verkeken. Wat betekent het verlies van Neerlands enige afvalolieverwerker voor de markt?

Gebarsten glas vooralsnog grootste boosdoener

De meeste zonnepanelen in Nederland liggen er nog maar net. Het duurt dus nog wel even voordat ze massaal rijp zijn voor de schroothoop. Toch kan het geen kwaad alvast een inzamel- en verwerkingsinfrastructuur op te tuigen. Het Europese producentennetwerk PV Cycle heeft al acht jaar geleden de handschoen opgepakt. Nederland volgt.

Post Shredder Technologie nodig voor Europese recycle-eisen

In Tiel staat de Post Shredder Technologie (PST)-fabriek van ARN. Daarin wordt elk jaar 40.000 ton shredderafval van autowrakken verwerkt. Mede dankzij de Life+subsidie wint ARN waardevolle grondstoffen terug uit het automotive shredder residue, zoals kunststoffen, vezels, mineralen en metalen als ijzer, aluminium en koper.