Uit de inhoud van Vakblad Afval! september 2015

Bruine eiermix in hoger beroep

Bruine eiermix is een goedje dat ontstaat uit de behandeling van afvalwater van eiproducten en dat gebruikt kan worden in een biogasinstallatie. Recent is een zaak waarin de eiermix centraal stond in hoger beroep behandeld. Helaas met onbevredigende afloop voor de transporteur in kwestie.

Plannen voor gft-vergister in Noord-Brabant

Biogas produceren uit gft afkomstig van Noord-Brabantse huishoudens. Dat is het idee achter de vergister die Orgaworld wil bouwen en exploiteren op het terrein van Waterschap De Dommel. Om het biogas vervolgens door een ondergrondse pijpleiding van een paar honderd meter naar de groengas-opwerkingsinstallatie van Carbiogas te leiden.

Van bouwafval zelf beton maken

De bouwsector in Nederland zorgt voor een kwart van het afval. Tegelijkertijd worden grondstoffen schaarser. Alle reden om bouwafval te verrijken tot grondstof. Innovarec zet daarin flinke stappen en wil bovendien de producten aan de klanten regionaal terugleveren. Het bedrijf maakt gecertificeerde betonwaren uit sloopafval, schoont vervuilde grond, fabriceert compost en recyclet hout.

Kritisch blijven nadenken over circulariteit

Hoe kunnen we de grondstoffentoevoer veiligstellen? Voor een import-afhankelijk land als Nederland is dat geen onbelangrijke vraag. Vanuit het programma Van Afval Naar Grondstof (Vang) wordt op Europees niveau samengewerkt aan circulaire oplossingen. Ondertussen werken ook de Nederlandse zeehavens vanuit Vang aan circulariteit. Hoe wordt daar vorm aan gegeven?

Bodemas hot in Nederlandse afvalmarkt

In Nederland komt per jaar ongeveer 2 miljoen ton bodemas vrij. Dat materiaal blijft over op het rooster, nadat brandbaar restafval in een afvalenergiecentrale door verbranding is omgezet in energie. Bodemas trekt de laatste jaren de aandacht.

Afval hoger op de mondiale agenda

In ontwikkelingslanden zijn 2 miljard mensen verstoken van afvalinzameling, en 3 miljard van goede faciliteiten voor afvalverwerking. In dat licht rijst de vraag: wat kan Nederland met een recyclingpercentage van 51 procent van het huishoudelijk afval eigenlijk leren van het buitenland?

COP21, CO2: 'our cup of tea'

Eind van het jaar staat de eenentwintigste klimaattop van de Verenigde Naties op de agenda. Doel is maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde met minder dan 2 graden Celsius te laten toenemen in vergelijking met 1990. Wat is het aandeel van de afvalsector in probleem en oplossing?

Door de ogen van... Vincent Mooij

Vincent Mooij, Business Innovation manager bij Sita in Arnhem

Drijvend stadspark van plasticafval

Gebruik plasticafval uit de Nieuwe Maas als bouwstof voor op diezelfde rivier drijvende stadsparken. Dat is het idee achter Recycled Park, een initiatief van architect Ramon Knoester uit Rotterdam. Met de Recycled Island Foundation is hij op zoek naar een partij die het plasticafval kan verwerken tot drijvende bouwstenen. En naar geld, want crowdfunding had niet direct het verwachte succes.

Het DNA van de nieuwe NVRD-directeur

“Ze zeggen dat je na honderd dagen een beetje een beeld hebt van wat er moet gebeuren.” De nieuwe directeur van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), Olaf Prinsen, is niet onbekend met de afval- en reinigingssector. Integendeel.

Metaalrecycling: circulaire economie in de praktijk

Als er een sector is waar hergebruik al eeuwen gemeengoed is, is het metaalrecycling. Voordat de cirkel rond is, valt vooral bij moeilijke stromen zo links en rechts nog het nodige te doen. Wetgeving helpt, ingesleten gewoontes niet.

Fabrikanten nog lang geen afvalbedrijven

Om een betaalbare grondstoffenvoorziening voor de toekomst veilig te stellen, kan het voor fabrikanten interessant zijn om producten aan het einde van hun levensduur zelf terug te gaan nemen en te recyclen. Als fabrikant op eigen gelegenheid een grondstoffenkringloop sluiten is echter nog niet zo eenvoudig.