Uit de inhoud van Vakblad Afval! februari 2016

Wat blijft er over van het circulaire-economiepakket?

Veel uitgesproken tegenstanders heeft het circulaire-economiepakket van de Europese Commissie niet. Maar iedereen die iets over het pakket te zeggen heeft, lijkt er wel iets aan te willen veranderen. De Tweede Kamer wil dat Nederland tijdens zijn EU-voorzitterschap voorkomt dat er weinig overblijft van de ambitie uit het pakket.

'Circulaire Economie' dekt lading van Kamerdebat

Een nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu en een nieuwe naam voor het Algemeen Overleg (AO). Ondanks al die nieuwigheid bracht het AO Circulaire Economie in december geen grote verrassingen. Veel aandacht was er uiteraard voor het twee weken eerder gepresenteerde circulaire-economiepakket van de Europese Commissie.

Van Happen recyclet geperst bedrijfsafval

Tijdens het duurzaamheidssymposium dat Van Happen Containers organiseerde, liet de directie er geen misverstand over bestaan. De inzamelaar wil de transitie naar grondstoffenproducent maken. Om de daad bij het woord te voegen, werd de eerste stap gezet: de eerste sorteerinstallatie voor geperst bedrijfsafval in Nederland.

Van kleurloze petfles naar kleurloze petfles

Hoe maak je van alle duizenden tonnen gebruikte petflessen en fleece kleding weer een zuivere grondstof voor kleurloze colaflessen? En dan ook nog op een efficiënte manier? Op die vragen heeft de Eindhovense start-up Ioniqa het antwoord gevonden. Aan dit jongensboek zijn de nodige slapeloze nachten voorafgegaan.

Houtrecycling: meer ambitie kan geen kwaad

De discussie of afvalhout nu het beste af is als grondstof of als brandstof krijgt een nieuwe dimensie. Door de roep om een circulaire economie, het klimaatakkoord, het potentieel van kleinschalige warmte-eenheden en de bemoeienis van chemie en agrosector. Dat zou subsidie straks weleens overbodig kunnen maken.

Door de ogen van... Rob Ruijtenberg

Rob Ruijtenberg, Adviseur Handel, businessunit Grondstoffen, HVC Alkmaar.

Kostenverhaal of eigen beurs?

De rechter toetst strenger of de kosten die de overheid opvoert na de uitvoering van een last onder dwangsom ook mogen worden verhaald. Daarom loont het om de kostenbeschikking altijd te bestrijden.

Goed voorbeeld doet goed afval scheiden

In 2020 moet driekwart van het afval in Nederland gescheiden zijn. Hoe krijg je consumenten zo ver? Het goede voorbeeld moet vooral van anderen uit de eigen omgeving komen, zo stelt Kees Keizer van de Rijksuniversiteit Groningen. Reint Jan Renes van de Hogeschool Utrecht ziet heil in een landelijke aanpak, inclusief wet- en regelgeving.

De grondstoffenstart-up van 40 miljoen

Recycling van afval vinden ze een beetje nineties. Volgens de mannen van The Circular Company is het tijd voor upcycling. CEO Geert Reitsma: “De circulaire economie drijft op materialenkennis. Als afvalbedrijven grondstofbedrijven willen worden, moeten ze hier toegang toe zien te krijgen.”

Fris

Ik ga het er niet over hebben. Niet over de plastic tasjes uit de winkel, niet over afvalavonturen op de camping, niet over de maandenlange zichtbaarheid van het met vuurwerk en knalspul alweer geruime tijd geleden ingeleide 2016, niet over Italië, niet over de inzamelproblemen en -effecten tijdens langdurige ijzel, niet over wegwaaiende en nog maanden in de sloten dobberende plastic inzamelzakken voor plastic; ik doe het gewoon niet.

Op- en zijwaarts inbesteden met herziene Aanbestedingswet

Het huidige aanbestedingsregime heeft als insteek dat alle overheidsopdrachten zouden moeten worden aanbesteed. Dus ook opdrachten tussen aanbestedende diensten. Daarin komt in 2016 verandering. Drie nieuwe wettelijke uitzonderingen op de aanbestedingsplicht maken het voor aanbestedende diensten gemakkelijker om over en weer 'onderhands' opdrachten aan elkaar te verstrekken. Ook worden de drempelbedragen aangepast.

Innovatieve toepassingen voor groene reststromen en biomassa

De toepassingsmogelijkheden voor groene reststromen (bijvoorbeeld groenafval en grasmaaisel) zijn breed. Den Ouden Groenrecycling, onderdeel van servicegericht familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel, investeert in de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van groene reststromen.