Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2016

Ifat weet groei vast te houden

Terwijl de Ifat onder dreigende wolkenluchten haar vijftigjarig bestaan vierde, was de stemming onder de Duitse machinebouwers beduidend minder feestelijk. Zij voorzien een lastig jaar voor de export. Nederlandse standhouders hoorde je er niet over. Die hadden een fantastische beurs.

CPB: Vang-doelstellingen blijven buiten bereik

Door een gebrek aan effectieve beleidsinstrumenten, blijft een verhoging van het recyclingpercentage van huisvuil naar 70 procent buiten bereik. Daarnaast is meer recycling ook niet per se welvaartsverhogend. Kamerleden delen dat pessimisme niet.

Zwaarbevochten cao Afval & Milieu een feit

Meer loon en meer 'echte banen': dat zijn de belangrijkste verworvenheden in de nieuwe cao Afval & Milieu. Zoals vanouds kwam die er niet zonder slag of stoot. Dit keer was er niet alleen strijd tussen vakbonden en werkgevers, maar waren er ook de nodige meningsverschillen tussen de vakbonden onderling.

Afval in de zorg: samen tegen de stroom op

Zorgen voor zieke mensen en zorgen om afval zijn geen vanzelfsprekende combinatie. Toch valt met het verminderen van ziekenhuisafval een wereld te winnen. Want als er één sector is met omvangrijke afvalstromen, dan is het wel die van ziekenhuizen. Dan moet je wel de hele keten erbij betrekken, is de gedachte achter Zorgeloos Afval.

Alternatieven voor verbranding SZA

Het UMC Utrecht is op zoek naar duurzamere manieren om het eigen specifiek ziekenhuisafval (SZA) te verwerken. Hiervoor werd onder meer een marktconsultatie uitgeschreven. Teamleider interne logistiek en afvalmanagement Edwin van Stralen en senior inkoper Anne Marie van den Berg geven nadere uitleg.

Medicijnafval verwerken: producent blijft buiten schot

Overtollige medicijnen terugnemen is een kwestie van bereidwilligheid van de apothekers; ze zijn er niet toe verplicht. Producentenverantwoordelijkheid is voor geneesmiddelen niet aan de orde. In het gunstigste geval kunnen apothekers met gemeenten een overeenkomst sluiten over het zonder kosten innemen en afvoeren van medicijnen.

SZA blijft zaak van Zavin

Al tien jaar mogen instellingen zelf hun specifiek ziekenhuisafval (SZA) decontamineren en desinfecteren en het vervolgens bij reguliere afvalverbranders aanbieden. In 2010 gingen bovendien de landsgrenzen voor SZA open. Toch is Zavin nog steeds de enige partij in Nederland die SZA verwerkt en het lijkt er niet op dat dit snel gaat veranderen.

'Bestek zonder aandacht voor afvalhiërarchie aanvechtbaar'

Overheden nemen bij de aanbesteding van hun afvalbeheer lang niet altijd de Europese afvalhiërarchie in acht. Bij het opstellen van gunningscriteria moet de ladder echter wel degelijk worden betrokken.

Scheiden voor Vang en de kippen

Bijna 40 procent van wat we in de grijze afvalbak gooien, bestaat uit organisch materiaal. Als je dat als gemeente apart weet in te zamelen, ben je meteen van een hoop restafval verlost. Hoe krijg je mensen zover, en hoe haal je je investeringen eruit? Aan de kippen voeren lijkt zo gek nog niet.

100-100-100-project wordt vierling

Meer dan een jaar na de aftrap is het project 100-100-100 alive and kicking. Het project waarin honderd huishoudens gedurende honderd dagen 100 procent afvalvrij proberen te leven, kan binnenkort wellicht een vierde honderd aan het rijtje toevoegen: het aantal deelnemende gemeenten.

Friteuses naar Kameroen

In april van dit jaar berichtte AfvalOnline over de veroordeling van een exporteur van huishoudelijke apparaten naar Kameroen vanwege het ontbreken van een Evoa-kennisgeving. Een interessante casus omdat het om de kern van het afvalstoffenbegrip draait.

Kunstgras krijgt nieuw leven in de vorm van plastic bolletjes

Jaarlijks worden grote hoeveelheden versleten kunstgras afgedankt. De kunst is om er goed herbruikbare producten van te maken. Tuf Recycling in het Brabantse Dongen, in combinatie met het Belgische Looplife, is erin gespecialiseerd. “Als je erin slaagt meer waarde te creëren bij de recycling, kun je goedkoper inzamelen.”

Bron- en nascheiden communicerende vaten

In zeven jaar tijd is de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen* van huishoudens gegroeid naar zo'n 50 procent hergebruik in 2014. Het ziet ernaar uit dat de stijging zich in 2015 onverminderd heeft voortgezet. Gaat het hergebruik van kunststof verpakkingen de percentages van glas en papier (80 procent) evenaren?

Door de ogen van... Inge Eggermont

Inge Eggermont, Manager Public Affairs & Environment Elopak (West-Europa) en directeur Stichting Hedra, Terneuzen

Circulair inkopen: aftasten op onontgonnen terrein

Een van de sleutels om de transitie richting een circulaire economie te stimuleren, ligt bij de inkoopafdeling van een bedrijf. Toch wordt circulair inkopen nog lang niet aan de lopende band gedaan. Een nieuw rapport legt de zwakke plekken bloot, en geeft tegelijkertijd tips die ervoor kunnen zorgen dat circulair inkopen wel een succes wordt.

Revolutie in bedrijfsafvalinzameling?

Ik had het vorig jaar al gemeld. De aan TLN verbonden afvalinzamelaars willen een voortrekkersrol spelen daar waar het gaat om slimme, schone en veilige bedrijfsafvallogistiek in de binnensteden. De ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) en de uitvoering van verschillende projecten zijn de vervolgstappen.