Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2016

Miljardenbedrijf op de tekentafel

Op papier lijkt een fusie tussen Shanks en Van Gansewinkel een goede deal. De bedrijven zijn enthousiast en wijzen op de synergievoordelen. Maar er moeten nog wel een paar hordes genomen worden.

Geen angst voor rigoureuze omslag

De Brexit-stem eind juni viel behoorlijk rauw op het dak van de Britse afvalsector. Sindsdien zijn de vooruitzichten onzeker. Beleidsplannen zijn in de ijskast gezet, het Britse pond is scherp gedaald en er rijzen vragen over de personele gevolgen. In de dagelijkse praktijk is daar echter weinig van te merken en geldt vooralsnog het motto 'business as usual'.

Archiefvernietigers zien markt krimpen

Een goede bescherming van persoonsgegevens is een dagelijkse zorg. Bedrijven hebben naast digitale gegevens ook nog veel papieren archiefmateriaal dat moet worden bewaard en daarna veilig vernietigd. Een inkijkje in de relatief kleine markt van archiefvernietigers.

Geen reclamefolders voor Amsterdammer zonder sticker

Wil je reclamedrukwerk ontvangen? Inwoners van Amsterdam moeten het straks zelf aangeven met een ja/ja-sticker. Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren: “Met dit nieuwe systeem kan de papierverspilling daadwerkelijk aangepakt worden.”

Door de ogen van... Reint Sekhuis

Reint Sekhuis, directeur Weee Nederland, Apeldoorn.

De kracht van beeld

In de narratologie is 'Show, don´t tell' een bekend begrip. Lezers moet je niet iets voorschotelen, maar prikkelen met beelden. Suez Recycling and Recovery Netherlands snapt de kracht van dat adagium heel goed. En dus mocht een groep genodigden met eigen ogen zien hoe de ketenpartners van Suez van afval grondstoffen maken.

De stille dood van de grondstoffenbelasting

Belast grondstoffen zwaarder en verlicht de lasten op arbeid. Dat was nog geen twee jaar geleden het advies van de fiscale adviesbureaus PwC, EY, Deloitte en KPMG. Vooralsnog lijkt de overheid opvallend weinig met de suggestie te doen. Een gemiste kans voor de circulaire economie?

Ecodesign van achteruit

Terwijl beleidsmakers en politici in Brussel en Nederland over elkaar heen buitelen om haast te maken met een ecodesignstrategie, dringt de vraag zich op hoe vanaf het eind van de keten gezien de ideale wereld eruit zou zien. Ondanks de aarzeling om op de stoel van de producent te gaan zitten, een aantal aansprekende voorbeelden en wensen.

Zijn er nog belanghebbenden in de zaal?

Iedereen kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu. Maar tegen de uiteindelijk verleende milieuvergunning kunnen alleen belanghebbenden in (hoger) beroep gaan. Juist die groep lijkt een steeds nauwere definitie te krijgen.

Het lokale maatwerk van Waardlanden

Kwaliteit leveren tegen een scherpe prijs. Het gaat bij veel organisaties al snel ten koste van het personeel. Niet bij Reinigingsdienst Waardlanden. “Als overheidsgedomineerd bedrijf zijn wij het verplicht goed voor onze mensen te zorgen”, vindt directeur Ton Versteeg. Tegelijkertijd wil hij zowel de burger als de politiek voor zich winnen.

Getallen

Ik zie de laatste tijd vooral getallen langskomen. '95' en '9,67' voeren de boventoon. Respectievelijk een code en de hoogte van een Frans minimumloon.