Uit de inhoud van Vakblad Afval! september 2016

Sneller naar een circulaire economie

De omslag naar een circulaire economie gaat een stuk sneller als de overheid belangrijke belemmeringen weet weg te nemen. Daarvoor is gecoördineerde actie noodzakelijk, over alle ministeries heen en in samenspraak met het bedrijfsleven. Het Ser-advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen' geeft een gedegen voorzet. De reacties op het advies zijn positief.

AEB in de startblokken voor nieuwe business

AEB Amsterdam wil in 2018 vier keer zoveel grondstoffen uit afval terugwinnen dan nu het geval is. Hoe? Door nascheiding van restafval en opwerking van mineralen uit bodemassen. Een stevige ambitie voor een bedrijf dat toch primair bekend staat als afvalverbrander. Directeur Jeroen de Swart heeft echter alle vertrouwen in zijn businesscase, ondanks enkele onzekerheden.

Lap3 nog geen materiaalbeheerplan

Het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan lijkt niet het ambitieuze materialenbeheerplan te worden waarover oud-staatssecretaris Wilma Mansveld een paar jaar geleden dagdroomde. Lap3 wordt vermoedelijk een dienstbaar afvalplan, maar spektakel hoeft de afvalwereld niet te verwachten. Brancheverenigingen hadden op meer ambitie van de overheid gehoopt.

Door de ogen van... Daniël Walkot

Daniël Walkot, waarnemend directeur GAD Gooi en Vechtstreek, Bussum.

DSM wil meer regie over afvalstromen

DSM dicht zichzelf graag een grote rol toe in de circulaire economie. Logisch voor een multinational met zoveel hoogwaardige kennis over materialen in huis. Maar hoe circulair opereert DSM wereldwijd eigenlijk in haar rol als ontdoener van afval? Een kijkje achter de schermen bij de verantwoordelijke Corporate Lead Environment.

Parels voor de insecten?

Gaan de larven van zwarte wapenvliegen en meelwormen wereldproblemen oplossen? En kan de afvalwereld een graantje meepikken? Dat blijkt nog niet mee te vallen, want goedkope reststromen en een aantrekkelijke afzetmarkt staan op gespannen voet met de Europese regelgeving. Het verre buitenland lokt.

Van bodemas schonen naar urban mining

Heros Sluiskil werkte vroeger AEC-bodemas op voor toepassing in de wegenbouw. Maar de terugwinning van metalen uit de as bleek zo lucratief, dat het accent verschoven is naar betere scheidingsmethoden. De volgende stap: de as zodanig schonen dat ze de concurrentie aankan met reguliere bouwstoffen. Alles zonder een cent subsidie.

Zwarte kunststoffen op de radar

Voor recyclingbedrijven zijn zwarte kunststoffen een crime, omdat ze onzichtbaar blijven voor de geavanceerde sorteermachines. Toch claimt de Duitse fabrikant Steinert erin geslaagd te zijn niet alleen zwart van de overige kleuren te kunnen scheiden, maar die ook nog eens te kunnen sorteren op soort plastic. Het alternatief is om een zwarte kleurstof te gebruiken die wel zichtbaar is.

Afgekeurde bunkerolie afvalstof?

Wanneer een partij bunkerolie in een schip niet aan alle eisen blijkt te voldoen, neemt de verkoper deze terug onder terugbetaling van de koopprijs. Afvalstof, vindt de Nederlandse Staat. Maar is dat ook zo? Tijdens de beroepsprocedure blijkt een oude dieselzaak goed vergelijkingsmateriaal.

Wastrommel ontvet afvalplastic

Diep in Zuid-Limburg staat een fabriek op de voormalige stortplaats van Attero. Hier maken ze van vette plastic verpakkingen schone kunststof snippers. Twee jonge ondernemers hebben in no-time het innovatieve schoonmaakproces opgeschaald van een paar kilo naar een ton. Hoe chemische kennis en ondernemerschap een ideale match kunnen opleveren.

Kat en (uitheemse) muis

Handhaving en toezicht anno 2016, het is al jaren geen kat- en muisspel meer. Het aantal katten vermindert door bezuinigingen. En de transportsector vraagt zich terecht af of een buitenlandse muis net zo op de huid wordt gezeten als de Nederlandse. Het lijkt er niet op!