Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2016

Sorteerrendement pmd 'reden tot voorzichtige zorg'

Blik bij plastic verpakkingen en drankenkartons: in Nederland wint deze inzamelvorm razendsnel aan populariteit. Terwijl de hoeveelheid brongescheiden verpakkingen onder invloed hiervan sterk toeneemt, doemt echter een onverwacht probleem op: vervuiling.

'Bij deze groep loop je snel tegen grenzen op'

Marokko loopt in Afrika met milieubeheer voorop qua ambitie. Zo moeten in 2020 alle stortplaatsen gedegen afvalbeheer hebben. Europese oplossingen passen echter slecht in de Marokkaanse context, weet Suez, dat er inmiddels met succes een stortplaats beheert. Met name scavengers vormen een factor van belang.

Elf gemeenten vullen nascheidingslijn AEB

300 kton restafval moest AEB zien te contracteren om de businesscase voor de nieuwe nascheidingsinstallatie rond te krijgen. Na goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad van Amsterdam, was 200 kton uit de hoofdstad binnen. Nu blijkt de propositie naar de partnergemeenten aantrekkelijk genoeg om het resterende deel binnen te halen. Toch kiezen niet alle partnergemeenten voor nascheiding.

Weeelabex: nog veel hobbels te nemen

Sinds de verplichtstelling in juli 2015 zijn 32 verwerkers in Nederland Weeelabex gecertificeerd. Producenten zijn positief, maar in de praktijk moeten nog veel hobbels worden genomen. Verwerkers vinden de kosten hoog en procedures te traag. De Weeelabex-organisatie zegt te werken aan verbetering en versimpeling van certificering.

Commotie over informatieplicht AEEA

Informatie over wat met afgedankte elektrische en elektronische apparaten moet gebeuren. Het is wettelijk verplicht, maar daar trekken de lidstaten en producenten zich volgens de recyclingorganisaties te weinig van aan. Zij trekken aan de bel. Omdat ze het beschamend vinden dat de verantwoordelijke partijen dit niet serieus nemen: zo wordt het niets met de circulaire economie. Producenten menen dat er voldoende informatie voorhanden is om schadelijke onderdelen te verwijderen.

Beginnen bij het eind

Frankenhuis is de enige vervezelaar van post-consumer textiel in Nederland. Ook binnen Europa een van de weinige vervezelaars van deze stroom. In het licht van de toenemende aandacht voor textielrecycling een riante positie, zou je denken. Toch stuiten de nieuwe eigenaren van het 122 jaar oude bedrijf op een eigenaardigheid: “Het verbaast ons hoe weinig mensen ons bedrijf en deze mogelijkheden kennen.”

Gesjoemel met Eural-codes?

Afvalverwerkers kunnen eenvoudig met Eural-codes knoeien omdat het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en omgevingsdiensten liggen te slapen. Grote afvalbedrijven maken daar handig gebruik van. Dat is in een notendop het verwijt dat afvalmakelaar Goos Draaijer onlangs aan de overheid maakte op AfvalOnline. De overheid herkent zich totaal niet in het beeld.

'Transportkosten afval stijgen in 2017'

Voor het binnenlands beroepsgoederenvervoer verwacht Panteia/NEA voor de deelsector afval in 2017 een kostenstijging tussen de 1,8 en 2,5 procent. Daarmee stijgen de kosten voor het vervoer van afval harder dan in 2016, toen de kosten gemiddeld met 0,0 tot 0,9 procent toenamen.

Door de ogen van... Peter Lamers

Peter Lamers, directeur Baetsen Recycling & Containers, Son.

Afnemer wil rechtszekerheid

Reststromen afzetten als grondstof in plaats van als afval. Wie wil dat nu niet? De overheid stimuleert het graag getuige haar ambitieuze doelstellingen voor de circulaire economie. In de praktijk lopen plannen voor de afzet van reststromen als grondstof echter nog weleens spaak. Dat heeft alles te maken met de ambivalente houding van diezelfde overheid.

Kunststofafval: van ruiken naar analyse

Polytential werkt aan een innovatief proces om zeer snel zelfs het laatste restje kunststofafval te kunnen analyseren. Een scanner en geavanceerde dataverwerking verlossen plastic-compounders van zintuigelijke waarnemingen, onnodig veel additieven en virgin plastic. In hun zoektocht naar partners hebben de jonge ondernemers ondersteuning gekregen van InnovatieLink.

Botsing tussen Evoa en Marpol

Bij het oppompen van olie komt ook veel water mee. Bij het zoeken van verwerkingscapaciteit voor dit afvalwater liep een Angolees oliebedrijf echter tegen de Evoa aan. Grote vraag voor de rechter: is deze Europese wetgeving hier wel van toepassing, of staat het Verdrag van Marpol er boven?

Het AEEA inzamelen en verwerken van de toekomst

De inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) loopt verre van perfect. Nog steeds belanden veel kleine afgedankte apparaten in de vuilnisbak. Producentensysteem Weee Nederland denkt hiervoor een vernieuwende oplossing te hebben gevonden.