Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2018

EC biedt maatwerk tegen plastic in zee

Geen algemeen verbod, maar verschillende maatregelen tegen verschillende soorten wegwerpplastic, dat is wat de Europese Commissie inzet in de strijd tegen plasticsoep. Ondertussen is er nog steeds de mogelijkheid van een kunststofbelasting.

"Vergisten gaat verdwijnen"

Composteren en vergisten zijn de meest voorkomende verwerkingsvormen voor huishoudelijk bioafval. Ook voor keukenafval dat wordt ingezameld met het gft. En dat is jammer, want juist die gf-fractie biedt perspectief voor hoogwaardigere oplossingen ten behoeve van een biobased economie. Maar welke oplossingen precies? En hoe haalbaar zijn deze? Een proefproject van Circulus-Berkel en TNO geeft meer inzicht.

'Klimaatverandering kan vraag naar compost stuwen'

Compost produceren uit groenafval en gft staat niet bekend als de meest innovatieve manier van afvalverwerking. Toch heeft composteren toekomst. “De vraag naar compost kan de komende jaren weleens toenemen”, denkt BVOR-directeur Arjen Brinkmann. Lector duurzaam bodembeheer Gera van Os geeft hem gelijk, maar plaatst ook kanttekeningen.

Nieuwe spelers op een krimpende markt

Gemeenten laten de inzameling van huishoudelijk restafval steeds minder over aan private partijen en kiezen in plaats daarvan voor samenwerken. Geen nieuwe trend, maar wel één die zich in 2018 versterkt doorzet. Op de krimpende private markt dienen zich bovendien nieuwe spelers aan.

'Openheid op werkvloer helpt bij incidenten'

Bij verschillende afvalbedrijven zijn werknemers van sociale werkvoorzieningen slecht beschermd tegen risico's, bleek in mei uit het jaarverslag van de Inspectie SZW. Vakblad Afval! wilde weten: heeft de afvalsector wel voldoende aandacht voor de extra bescherming, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nodig hebben?

Door de ogen van ... Marieke van der Werf

Marieke van der Werf, directeur/partner Dröge & van Drimmelen, Den Haag.

Europees afvalpakket: bal ligt nu bij lidstaten

De aanscherping van recycling- en stortdoelstellingen in zes Europese afvalrichtlijnen moet EU-lidstaten aanzetten tot beter afvalmanagement. De Nederlandse afvalsector kan hiervan profiteren, maar dan moeten lidstaten de nieuwe doelstellingen uit het zogenoemde afvalpakket wel serieus nemen.

'De wereld van morgen wordt vandaag ontdekt'

Veolia, de wereldwijd opererende Franse milieudienstverlener, heeft de moeilijke jaren achter zich gelaten. Na de forse reorganisatie is het nu tijd de blik op de toekomst te richten. Die ligt niet meer in diensten voor het milieu, maar voor de mensheid, zo klinkt het vanuit Parijs. Integratie en samenwerken zijn de kernwoorden van de nieuwe visie van Veolia.

Kunnen schepen afvalstof worden?

Grensoverschrijdend vervoer door schepen is gebruikelijk. Wanneer afvalstoffen worden vervoerd vanuit Europa, komt de Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa) in beeld. Hoe is de situatie wanneer de schepen zelf als afval worden overgebracht?

“Wij zijn niet de vervuiler”

Het principe achter de afvalstoffenbelasting is dat de vervuiler betaalt. In werkelijkheid dragen verwerkers van afvalstoffen de belasting echter af namens ontdoeners. Uiteraard in de veronderstelling dat zij die belasting vervolgens bij hen in rekening kunnen brengen. Maar wat als een klant van mening is dat hij niet hoeft te betalen?

De LZV verovert de weg

De wettelijke maten en gewichten van voertuigen bepalen hoe zwaar en hoe groot de vrachtauto mag zijn. Innovaties om het laadvermogen binnen de wet te verhogen zijn er al sinds jaar en dag. Zoals de Ecocombi, ofwel LZV, die de laatste tijd een grote sprong voorwaarts maakt.

De universitaire plasticberg

Universiteiten willen graag het goede voorbeeld geven door afval gescheiden in te zamelen. Met plastic lukt dat aardig. Pmd is een ander verhaal. Niet in de laatste plaats omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is. Bij nieuwe aanbestedingen gaat dit wel meespelen.

Remondis zoekt samenwerking met gemeenten

Remondis is totaalpartner op het gebied van afvalmanagement. Het bedrijf heeft een sterke focus op de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten voor een schoon milieu, een leefbare toekomst en een circulaire economie.

Engels levert maatwerk in inzamelmiddelen

Onderwijsinstellingen en Engels delen dezelfde ambitie: afval scheiden. Bewustwording creëren dat afval een grondstof is. Met inzamelmiddelen waaraan niet voorbij gegaan kan worden en die gelegenheid bieden om goed met afval om te gaan. Dat kan op een eenvoudige, duidelijke en fraaie manier met de afvalbakken en afvalstations van Engels Logistiek.