Uit de inhoud van Vakblad Afval! augustus 2018

Containermanagement omvat meer dan software

In een digitale wereld waar transparantie, papierloos werken en real time verwerking en opvolging nog aan belangrijkheid winnen, draait alles rond het hebben, controleren en analyseren van (big) data. Ook in de afvalwereld. Niet alleen verplicht Europa gemeenten om een bepaald minimum scheidingspercentage te halen, ook de burger stelt steeds meer eisen, zoals inzage in zijn gegevens.

De diepte in met smartdata

Met smartdata krijgen inzamelaars en gemeenten meer inzicht in inzamelprocessen. VConsyst geeft aan waar zij op moeten letten als ze hier mee aan de slag willen gaan.

WSS Infocard Systems solide in afvaltechnologie

WSS Infocard Systems BV heeft zijn sporen verdiend in de markt van de afvalverwerking. Het bedrijf uit Soesterberg, opgericht in 1992, heeft zich gespecialiseerd in de registratie van mini-containers op inzamelvoertuigen, selectieve toegangscontrole (ondergrondse) containers, toegangscontrole bij milieustraten en vulgraadmeters.

Circulaire economie, here we come!

Ambitieus en inspirerend. Zo noemt staatssecretaris Stientje van Veldhoven de vijf transitieagenda's die in januari zijn opgeleverd. Het kabinet reageert op de agenda's met onder meer een uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid en het verminderen van bureaucratische hobbels. Brancheverenigingen zijn overwegend positief, maar zien ruimte voor meer ambitie én meer budget.

Afval of hout, lood om oud ijzer?

Afvalbedrijven hebben bij omwonenden vaak een slechte naam. De ervaring leert dat de komst van een afvalbedrijf steevast leidt tot verzet. Omwonenden vrezen meer overlast en vinden afvalbedrijven ruimtelijk gezien niet thuishoren in de omgeving. Een recente uitspraak laat zien dat de hoogste bestuursrechter die koudwatervrees niet heeft.

CO2 uit rookgassen naar glastuinders

In dezelfde week in mei presenteerden AVR en HVC allebei de komst van hun CO2-afvanginstallatie. Hierdoor verdwijnt na verbranding minder van dit broeikasgas in de lucht, waarmee de bedrijven bijdragen aan de kabinetsdoelstellingen voor CO2-reductie. Het afgevangen gas gaat naar glastuinders; die staan hierom te springen.

“Ons netwerk is onze kracht”

Onder zijn leiding ontwikkelde BRBS Recycling zich de afgelopen vijftien jaar van een verdeelde vereniging tot een hechte club met een gestaag groeiende achterban. Terugkijkend op zijn periode als directeur en secretaris van de vereniging is Max de Vries vooral trots op de teamgeest die heerst bij zijn vereniging. “We zijn een praktische vereniging. Dat is toch wel heel typerend voor BRBS Recycling.”

Vlakglasrecycling gered van de ontwrichtende ontheffingen

Het spande er even om in de vlakglasrecycling. Het aantal ontheffingen voor de recyclingbijdrage steeg, met dank aan 'ontheffingsmakelaar' Glass Cradle. Een doorn in het oog van Vlakglas Recycling Nederland, dat er een bedreiging voor het hele inzamel- en recyclingsysteem in zag. De Raad van State moest uitsluitsel geven over of de ontheffingen terecht verleend zijn.

Efficiënter afval inzamelen met vulgraadsystemen

Steeds vaker kiezen met name grotere gemeenten voor ondergrondse afvalcontainers met een vulgraadsysteem. Zo voorziet Rotterdam al zijn 6.540 ondergrondse containers van sensoren die aangeven in welke mate ze gevuld zijn. “Door verbeterde technieken zijn de sensoren van deze systemen betrouwbaarder geworden. Dit zorgt voor logistieke besparingen.”

Meerdere wegen naar Parijs

Het is fascinerend te zien in welke milieurevolutie wij ons nu bevinden. Leek duurzaamheid jaren geleden nog een hype, nu komt zij in een stroomversnelling. Maar gezond verstand moet niet onder de klimaatemotie lijden. Kiezen we wel de meest efficiënte weg naar Parijs?

Door de ogen van ... Math Oehlen

Math Oehlen, Beleidsambtenaar Afval, Weert

Nieuwe colleges nemen afvalbeleid onder de loep

In een aantal gemeenten gaat het lokale afvalbeleid op de schop na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Zo lijkt Eindhoven de stekker uit het innovatieve Renescience-project te trekken, draait Baarle-Nassau plannen voor omgekeerd inzamelen terug en heeft Best zich, na bedreigingen van vuilnismannen, voorgenomen inwoners meer te betrekken bij het afvalbeleid.