Uit de inhoud van Vakblad Afval! oktober 2018

'Te weinig geld voor circulaire ambities'

BRBS Recycling en de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) vinden dat de circulaire ambities van het kabinet onvoldoende tot uiting komen in de Rijksbegroting voor 2019. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) lijkt juist zijn zegeningen te tellen, maar vreest de effecten van de verhoging van de afvalstoffenbelasting.

Van Veldhoven houdt vast aan statiegeldplan

Ondanks aanhoudende kritiek van de oppositie houdt staatssecretaris Stientje van Veldhoven vast aan het traject, dat ze afgelopen maart bekendmaakte voor statiegeld op kleine plastic flesjes. Pas in het najaar van 2020 wordt duidelijk of die wet er in het tweede kwartaal van 2021 komt. Eerder kan niet, volgens haar. “We volgen rustig dit pad.”

Cure wint hoger beroep in Renescience-zaak

De nadruk in de overeenkomsten tussen Cure en de joint venture met Ørsted ligt op de productie van energie. Reden waarom deze overeenkomsten niet openbaar hadden hoeven worden aanbesteed. Aldus de uitspraak van het gerechtshof Den Bosch, waar het hoger beroep in de zaak deze zomer liep.

Eigen afval eerst

De groei van de economie resulteert in Nederland in meer afval. Er wordt meer gerecycled, gecomposteerd en verbrand, maar ook meer gestort. Om het 'eigen afval' zo goed mogelijk te kunnen verwerken, importeren afvalbedrijven inmiddels fors minder Brits afval. Om het storten van afval terug te dringen, lijkt echter meer nodig.

Interview met Cees de Mol van Otterloo

Gemeenten gaan volgens klimaatminister Eric Wiebes een 'heldenrol' spelen in de energietransitie. Als het aan Cees de Mol van Otterloo van het Afvalfonds Verpakkingen ligt, pakken gemeenten een dergelijke rol ook in het zwerfafvaldossier. “Als ik naar de Kamer luister, lijkt het wel alsof het bedríjfsleven het afval allemaal op straat dondert.”

'Wereld zonder plastic bestaat niet'

Om de hoeveelheid zwerfafval op zee terug te dringen, wil de Europese Commissie (EC) strengere regels instellen voor plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, flesjes en wegwerpbekers. De industrie moet zo gestimuleerd worden om minder vervuilende alternatieven te ontwikkelen. Zijn die er al?

Teuton Z55 veelzijdige traagdraaiende shredder

Met de Teuton Z55 uit de Eggersmann groep kan Van Bemmel Recycling, onderdeel van de Van Laecke Group, klanten de meest veelzijdige traagdraaiende shredder op de markt aanbieden.

Een appchauffeur is een nepchauffeur

Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden is een belangrijke oorzaak van het sterk toenemend aantal ongevallen in het verkeer. Nog niet onderbouwd door keiharde cijfers, maar een vermoeden zo hard als staal. De transportsector, bij monde van TLN, neemt zijn verantwoordelijkheid en wil maatregelen om het gebruik überhaupt te voorkomen.

Zonder shredders geen circulaire economie

Is er nog plaats voor shredders in een samenleving waarin alle ketens gesloten zijn? Zeker weten, stellen onafhankelijk adviseurs Cees Duijn en Bob Leeftink. Tenminste, als leveranciers blijven innoveren en zich beter weten te profileren. Want nu is nog onduidelijk hoe doorslaggevend shredders kunnen zijn voor de kwaliteit van secundaire grondstoffen.

Doppstadt introduceert de Inventhor Type 9

Met de intelligente verkleiningsmachine Inventhor Type 9 presenteert Doppstadt een nieuwe langzaamdraaiende verkleiner in de hoogste prestatieklasse. De verkleiner herdefinieert de maatstaven in kwaliteit en prestatie op de markt.

Aardappelzakken in de rechtszaal

Een handelaar wilde verontreinigde aardappelzakken als groenelijstafvalstof naar China overbrengen. Ten onrechte, zo oordeelt de Amsterdamse rechtbank. Een uitspraak waar de nodige kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden.

Door de ogen van ... Roger Beuting

Managing director Van Scherpenzeel, Utrecht

Dynamiek in afvalmarkt kleurt aanbestedingsklimaat

Gemeenten moeten bij het aanbesteden van afvalverwerking rekenen op een minder gunstige markt en forse tariefsverhogingen. Tegelijkertijd is het niet meer vanzelfsprekend dat ze hun duurzaamheidsambities in een aanbesteding kunnen realiseren. Dit verwacht Aiko Klein van adviesbureau KplusV.