Uit de inhoud van Vakblad Afval! mei 2019

Meer afval over het water

In Nederland kan veel meer huishoudelijk afval over het water worden vervoerd naar verwerkers. Wegen worden zo ontlast en afvaltransporten worden duurzamer en mogelijk zelfs goedkoper. Bij een overstap naar de binnenvaart komt echter nogal wat kijken. Er zijn investeringen nodig en bij aanbestedingen moet meer aandacht voor logistiek komen.

Toekomst van afvalinzameling is elektrisch

De Nederlandse overheid heeft zich als doel gesteld om in 2050 te zorgen voor een CO2-reductie van 95 procent. Dit heeft ook gevolgen voor afvalinzamelingsvoertuigen, waarin diesel nog steeds geldt als meest gebruikte brandstof. Voor elektrische batterijen lijkt de pioniersfase inmiddels voorbij, voor waterstof is het nog niet zover.

Politici blijven op statiegeldaambeeld hameren

De regering is na de Provinciale Statenverkiezingen op zoek naar draagvlak voor haar ambitieuze milieubeleid. Dat raakt ook aan de circulaire economie. Daar was in het Kamerdebat over de circulaire economie maar even wat van te merken. Dat ging als vanouds vooral over statiegeld.

'Afvalcoaches als hulp bij omgekeerd inzamelen'

Hoe krijgen gemeenten bewoners zo ver dat ze hun afval beter gaan scheiden? Het programma van het Gemeentelijk Grondstoffencongres bestond vooral uit zogeheten 'best practices', zodat de aanwezigen konden leren van praktijkervaringen. "Omgekeerd inzamelen zorgt niet voor veel meer bijplaatsingen."

'Facturen snel betalen draagt bij aan economische ontwikkeling'

Nederlandse bedrijven doen er gemiddeld ruim veertig dagen over om te betalen, blijkt uit een Graydon-rapport. Afvalbedrijven behoren zelfs tot de traagste betalers. Het initiatief Betaalme.nu wil dat grote bedrijven facturen aan mkb-leveranciers binnen dertig dagen betalen. “Grote bedrijven verbeteren hun werkkapitaal door facturen laat te betalen.”

"Dekt de vlag de lading?"

De A67 bij Venlo is een grensovergang waarlangs veel afvaltransporten komen. Niet verwonderlijk dus dat de Inspectie Leefomgeving en Transport juist daar samen met Duitse collega's een grote Evoa-controle organiseerde. Van tevoren was uiteraard niet te zeggen wat ze zouden aantreffen. Vakblad Afval! mocht erbij zijn.

Vernieuwde standaard voor helder afvalverhaal

Afvalmanagement gaat allang niet meer alleen om het efficiënt verwerken van afvalstromen. Vanaf ontwerp tot hergebruik voelen bedrijven zich steeds meer verantwoordelijk voor de reststromen. Om hen een transparant en circulair verhaal te laten vertellen over afval, past het Global Reporting Initiative (GRI) zijn richtlijnen aan.

Door de ogen van ... Lisette Bosch

Lisette Bosch, Algemeen directeur Twente Milieu, Enschede

Zoektocht van Ikea naar schone gerecyclede producten

Als een van de grootste grondstofgebruikers wil Ikea een serieuze bijdrage leveren aan de circulaire economie. In 2030 wil het concern klimaatpositief en circulair werken. Dat is een weg zonder gebaande paden. Hoe ver is het concern, en dan vooral in Nederland?

"Zoek elkaar op en regel het"

Producentenverantwoordelijkheid werkt het best als een keten de taken gezamenlijk oppakt en zo een collectief gevoel ontstaat, zo is de ervaring van Kees van Oostenrijk, directeur van de jubilerende uitvoeringsorganisatie Recybem. “In de recycling zijn nog de nodige stappen te zetten.”

Verrassing!

Waar een last onder dwangsom binnen een jaar na het verbeuren moet worden ingevorderd, kunnen bestuursdwangkosten veel later alsnog worden verhaald. Dat kan jaren later tot vervelende verrassingen leiden.

Mondiale interesse voor spuitbusrecyclinginstallatie

Een ontmoeting met de Canadees Mike Mackay resulteerde voor Eelco Osse zo'n vier jaar geleden in de oprichting van spuitbusrecyclingbedrijf Despray Environmental. Inmiddels staat de eerste recyclinginstallatie in de Verenigde Staten. “Niemand weet dat spuitbussen chemisch afval zijn, daarom komen ze bij het restafval. Statiegeld kan zorgen voor een aparte afvalstroom.”

The Power of Europe

Democratieën lijken af te brokkelen en te wankelen, of het nu de democratie in Nederland is of die van de Europese Unie. De voordelen van de EU herkennen we niet of zien we niet, de nadelen wel. En die worden, als het aan de sceptici ligt, sterk uitvergroot. Maar dankzij een verenigd Europa schiet Kroatië ons te hulp.

Het uitgebreide assortiment van Uitenhage

Uitenhage Verhuur verhuurt al meer dan 25 jaar reinigingsmaterialen aan diverse bedrijven en instellingen in de reinigingsbranche. Het bedrijf heeft vuilniswagens met en zonder kraan, haakwagens met en zonder kraan, containerwagens en strooi- en veegwagens in het assortiment.

Veilig op weg met Brigade Electronics

Verkeersveiligheid was, is en blijft een hot item. “Gelukkig voor ons, want onze core business is levens sparen en ongelukken voorkomen'', vertelt Huib Slijkhuis, directeur bij Brigade Electronics.

Clean Mat Trucks investeert in optimale dienstverlening

Om klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn investeert Clean Mat Trucks in ruim honderd nieuwe voertuigen, in goedgeschoold (technisch) personeel én in de uitbreiding van haar terrein in Andelst.