Uit de inhoud van Vakblad Afval! juni 2019

Op de bres voor afvalverbranding

Om duurzaamheid transparanter te maken is in een nieuwe Europese leidraad voor de financiële sector een lijst met groene activiteiten opgenomen. Afvalverbranding wordt ook in het voorstel genoemd, maar niet als duurzaam. Integendeel zelfs. Belangenorganisaties Cewep en Fead vrezen voor de gevolgen.

ILT legt Afvalfonds last onder dwangsom op

Met een last onder dwangsom verplicht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Stichting Afvalfonds Verpakkingen onder andere om binnen drie jaar achthonderd extra glasbakken te plaatsen in Nederland. Zo moet de nationale recyclingnorm voor glazen verpakkingen worden gehaald. Recycling Netwerk is niet onder de indruk. “Extra glasbakken plaatsen is lapwerk.”

IT-oplossingen geven producent regie in circulaire keten

Een circulair product ontwerpen en produceren is voor veel bedrijven nog niet zo eenvoudig. Als dit ze dan toch lukt, willen ze er zeker van zijn dat het product uiteindelijk ook echt worden hergebruikt of gerecycled. En ze willen kunnen laten zien wat dit in termen van duurzaamheid oplevert. IT-applicaties kunnen hiervoor een oplossing bieden.

"Slimme containersystemen nog lang niet uitontwikkeld"

Na een tijdje aan elkaar gesnuffeld te hebben, gaan BWaste, Ferro-Fix, Mic-o-Data, Beek Container Groep en BroNij samen verder als één bedrijf: Waste Vision. Arjen Wittekoek, de afgelopen jaren actief bij AVR, Van Gansewinkel en later Renewi, moet de kar gaan trekken. “Ons potentieel is enorm.”

"Overname verplicht tot investeringen in innovatie"

Met de overname van een deel van de inzamelactiviteiten van afvalbedrijf Rotie verstevigt Renewi zijn positie in de inzamelmarkt voor organisch bedrijfsafval en over-datumproducten. De inzameling van deze producten wordt nu door heel Nederland geoptimaliseerd. De volgende stap is organische producten beter verwaarden.

Conventie van Bazel nog altijd relevant

Hoe beschermen we de wereld tegen gevaarlijk afval? Vanuit dat idee is dertig jaar geleden een verdrag getekend, de Conventie van Bazel. Sindsdien hebben bijna alle landen zich daaraan gecommitteerd. De uitbreidingen op het verdrag weerspiegelen wereldwijde ontwikkelingen rondom afval. Dat lost niet automatisch de problemen op en botst soms met circulaire initiatieven.

Tweede leven voor e-accu's

Bij hergebruik van materialen uit accu's verschuift de focus. Waar die eerst lag bij het terugbrengen tot grondstof, wordt nu gekeken naar het innovatief oprekken van de levensduur. Dat geldt vooral voor elektrische aandrijfaccu's die een tweede leven tegemoet gaan. Maar ook voor de traditionele loodzuuraccu zijn er kansen.

Door de ogen van ... Chris Bruijnes

Chris Bruijnes, algemeen directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Den Haag

Van papieropslag tot -recycling

Hoewel Van Munster Recyclers inmiddels ook andere afvalstromen - plastic, hout en metaal - inneemt en verhandelt, omvat het overgrote deel van de werkzaamheden het verwerken van papier en karton. Hierbij past ook de fysieke opslag en vernietiging van archiefmateriaal voor klanten van zusterbedrijf Reisswolf Heesch. “Het meeste archief bestaat nog steeds uit papieren dossiers.”

Het is niet altijd wat je denkt

Afvalbranden, ze lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalverwerkers, maar in veel gevallen ligt de oorzaak al eerder in de keten. Het is niet altijd wat je denkt.

Discussie over proef in Negen Straatjes

Vanaf oktober 2019 start de gemeente Amsterdam met een proef om in de Negen Straatjes voor een periode van vijf jaar huishoudelijk en bedrijfsafval gezamenlijk te laten ophalen. Onderzoeker Simon de Rijke van Hogeschool van Amsterdam is enthousiast. Vereniging Afvalbedrijven toont zich kritisch, met name over de tijdelijke wetswijziging.

Europese Commissie en Tsjechië in de clinch

Acht jaar duurde het getouwtrek tussen Polen, Tsjechië en de Europese Commissie over een partij vermeend afval die Tsjechië terug zou moeten nemen. Het Europese Hof biedt uitsluitsel: er is te weinig aanleiding om Tsjechië te verplichten tot terugname.

Innovatieve ondergrondse afvalverdichter, werkend op 230 Volt

Nu het plaatsen van ondergrondse containers in Nederland overal vanzelfsprekend is, ontstaan de eerste problemen rond de al wat langer uitstaande inzamelcontainers. Denk aan bijplaatsingen, overvolle containers en druk op de afvallogistiek. Met zijn persinstallatie Elepress biedt KTK hiervoor de gewenste oplossing.