Uit de inhoud van Vakblad Afval! september 2019

Directie en gemeente strijden om toekomst AEB

Amsterdam is klaar met het noodlijdende afval- en energiebedrijf AEB. Een verkoop lijkt onvermijdelijk. College en directie zijn het alleen oneens over de beste toekomstroute: publiek bij HVC, of privaat bij Beelen? Ondertussen lijkt ook de deur voor andere private partijen niet dichtgegooid.

VNG en Afvalfonds springen over eigen schaduw heen

Gemeenten die hun besluitvorming snel rondkrijgen, kunnen vanaf 2020 de huidige ketenregie voor kunststof verpakkingsafval loslaten. In plaats daarvan hoeven ze zich alleen nog maar te focussen op de inzameling. Het is een van de uitkomsten van overleg tussen de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen, die een nieuwe manier van samenwerken hebben gevonden.

'Nederland loopt voorop met toepassen bodemassen'

Komend jaar, in 2020, mogen alleen bodemassen uit afvalenergiecentrales (AEC's) op de markt komen die zonder isolatie-, beheers- en controlemaatregelen kunnen worden toegepast. Dit hebben de Nederlandse AEC's met de Rijksoverheid in 2012 afgesproken en in een Green Deal vastgelegd. Wat is de stand van zaken?

'Meer grondstoffen in afval dan in mijnen'

Een kleine vijftien jaar geleden kwam Bakker Magnetics Groep met een manier om non-ferrometalen met een magnetische vloeistof te scheiden. Liquisort ontwikkelde de technologie door en richt zich inmiddels vanuit Helmond en Eindhoven op de bodemassen van Europese AEC's. “Met deze techniek scheiden we gemengde fracties uit onder meer slakken in zuivere metaalstromen.”

'Communiceer met positieve boodschap het gewenste gedrag'

Sinds hun overstap op omgekeerd inzamelen kampen veel gemeenten met extra bijplaatsingen. Gedragsinterventies met positieve communicatie kunnen hierbij voor een oplossing zorgen. “Onderzoek het achterliggende probleem en kom met een maatwerkoplossing. Het belangrijkste is dat de basis op orde is.”

'Economisch systeem werkt duurzame start-up tegen'

Er is volop ruimte voor start-ups in recycling, reparatie en andere circulaire initiatieven, zegt Daan Weddepohl van Peerby. Maar een goed idee voor een nieuw project betekent niet automatisch dat het financieel ook een succes wordt. Weddepohl beschrijft zijn ervaringen in een boek.

Verbrandingsinstallatie Zavin nog steeds 'state-of-the-art'

Naast de afvalenergiecentrale en slibverwerkingsinstallatie van HVC oogt Zavins installatie voor de verwerking van specifiek ziekenhuisafval (SZA) aan de Baanhoekweg in Dordrecht bescheiden. Toch neemt Zavin sinds 1991 bijna al het SZA in dat vrijkomt in Nederlandse ziekenhuizen. Ook voor een vaatje eikenprocessierupsen of een partij in beslag genomen opiaten draait het bedrijf zijn hand niet om.

Aan de keukentafel

Een klein land, mondiaal gezien. En dat kleine land heeft ook nog heel veel lagere overheden met een eigen visie en beleid op afval. Wat hieruit voortvloeit is een jungle aan verschillende scheidingsregels, waardoor de burger door al het plastic de aarde niet meer ziet.

Heilige graal voor recycling?

De recycling van plastic verpakkingen kan wel een oppepper gebruiken. Digitaal watermerken van verpakkingen zou daarvoor zomaar uitkomst kunnen bieden. Na drie jaar in een pilotfase wordt de ontwikkeling van het innovatieve tagsysteem nu opgeschaald om zich te bewijzen als robuuste technologie. De hele keten is betrokken, van brand owner tot sorteerder.

Door de ogen van ... René Huisman

René Huisman, Directeur Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard, Westmaas

EU-Verordening versus EU-verordening

Europese verordeningen zijn zo veelomvattend, dat het nogal eens voorkomt dat ze in elkaars vaarwater komen. Dan moet het Europese Hof van Justitie uitsluitsel bieden over welke wet gevolgd moet worden. Bijvoorbeeld in het geval van vervoer van keukenafval: gelden dan de regels voor afval, of voor dierlijke bijproducten?

Heros Sluiskil ziet donkere wolken boven Green Deal AEC-bodemas

Als opwerker van AEC-bodemassen recyclet Heros Sluiskil jaarlijks 0,9 Mton aan AEC-bodemassen. Het bedrijf ziet zich verplicht een voorgenomen investering van 15 miljoen euro te bevriezen. “Ondanks bewezen resultaten stelt de overheid langdurig onderzoek over het gebruik van AEC-bodemassen in beton opnieuw ter discussie.”

Nuttige oplossingen voor vrij toepasbare bodemassen

De combinatie VOF Rock Solid Afvalzorg is gespecialiseerd in het be- en verwerken en toepassen van AEC-bodemassen. Het bedrijf speelt in op de laatste ontwikkelingen en maakt hierbij gebruik van de nieuwste technieken. De blik is altijd gericht op de toekomst, het vrij toepassen van AEC-bodemassen conform de Green Deal. Vanaf 2020 wordt dat immers de regel.