Uit de inhoud van Vakblad Afval! december 2019

De aanvoerders van 2019

In de laatste maand van het jaar zijn het doorgaans de eindejaarslijsten van radiostations die de mensen bezighouden. Of het 'woord van 2019'. Of het beste boek. De lijst met beroemdheden die zijn overleden in dat jaar doet het wonderbaarlijk genoeg ook altijd goed. Net als de slechtste slogans. De redactie van Vakblad Afval!/AfvalOnline besloot dat ze dit jaar niet kon achterblijven en legde haar lezers drie vragen voor om haar eigen lijsten mee op te stellen.

Tweede Kamer laat plannen voor importheffing ongemoeid

Tenzij de Eerste Kamer er een stokje voor steekt, zal Nederland in 2020 een importheffing voor buitenlands afval invoeren. De Tweede Kamer heeft ondanks enkele kritische geluiden uiteindelijk ingestemd met het Belastingplan.

Multifunctioneel inzamelvoertuig heeft de toekomst

Anno 2019 bepaalt de zijlader in veel gemeenten het straatbeeld bij de inzameling van huishoudelijk afval. Dat was aan het eind van de vorige eeuw wel anders, toen er nog hoofdzakelijk achterladers rondreden. Ook voertuigen met een autolaadkraan voor het lossen van (ondergrondse) containers, worden in toenemende mate gespot. Welke trends hebben invloed op het laden van afval in een voertuig? En welke innovaties komen tegemoet aan de wensen van de markt?

“Vorm van gemeentelijke bedrijven heeft zich bewezen”

Terwijl gemeenten hard werken om de Vang-doelstellingen te halen, wil Henk Knip meer aandacht voor de kwaliteit van het afval. “Door verantwoorde ontwerpen en duidelijke communicatie wat in welke afvalbak moet, kunnen producenten veel meer bijdragen aan het verminderen van problemen in de afvalketen.” Aan het eind van dit jaar stopt hij als algemeen directeur, na ruim achttien jaar Circulus, Berkel-Milieu en Circulus-Berkel te hebben geleid.

Grondstof of afval blijft een kwestie

Voor de circulaire economie is veel draagvlak, maar het schiet niet op. Dat concludeert de Taskforce Herijking Afvalstoffen in het rapport 'Grondstof of afval'. De reactie van staatssecretaris Van Veldhoven was tamelijk lauw. Volgens voorzitter Winnie Sorgdrager heeft het tijd nodig. Haar boodschap: “Werk samen en maak onderscheid in afvalstromen. Dan kom je een heel eind.”

Kort geding EEW tegen 'disproportionele' Avu-aanbesteding

Is de aanbesteding van de verwerking van gft en restafval van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (Avu) rechtmatig? Tijdens het kort geding voor de voorzieningenrechter in Utrecht bleek dat EEW Energy from Waste deze aanbesteding buiten proporties vindt. Avu is juist van mening dat EEW heeft zitten slapen.

Afvalpreventie vooral op papier een topprioriteit

Op de 40e verjaardag van de Ladder van Lansink moest de naamgever van de ladder constateren dat er in Nederland veel te weinig terecht is gekomen van preventief afvalbeleid. Recycling Netwerk wil daar verandering in brengen.

Cirwinn sluit lokaal grondstoffenketens

Almere wil in 2022 een stad zonder afval zijn. Cirwinn, voorheen Recyclingmaatschappij Vijfhoek, gaat daarbij helpen. Op een terrein van 7 hectare in het noorden van de gemeente werkt het bedrijf met zijn aandeelhouders aan circulaire oplossingen voor afval uit de regio. Vestigingsmanager Dick Schreuder: “Het slepen met afval willen we zoveel mogelijk beperken.”

Veel gemeenten gedwongen tot verhogen afvalstoffenheffing

In veel gemeenten heeft het college een moeilijke boodschap voor de burgers. Na jaren van stabilisatie of zelfs verlaging, moet de afvalstoffenheffing nu fors omhoog. En dat terwijl in veel van die gemeenten de burgers juist meer moeite moeten doen om de Vang-doelstellingen te halen.

Door de ogen van ... Jelmer Vierstra

Jelmer Vierstra, Programmaleider Circulaire Economie Natuur en Milieu, Utrecht

Vragen bij ban op plastic voor eenmalig gebruik

Over een jaar gaat een tiental plastic producten voor eenmalig gebruik in de ban. Omdat ze massaal in zee verdwijnen. Prima, vinden producenten, consumenten en recyclers. Zolang alternatieven maar even geschikt en veilig zijn. En duurzamer. Daar valt nog wel wat op af te dingen.

Is basisolie een afvalstof?

Op instructie van een curator van een olieverwerkingsbedrijf in de buurt van Groningen werd in 2015 basisolie overgebracht naar Duitsland, als grondstof voor de productie van scheepsbrandstof. Het OM vervolgde de curator, omdat hij de Evoa-wetgeving had overtreden door de export zonder kennisgeving uit te laten voeren. De Rechtbank Rotterdam sprak hem echter vrij.

Circulair denken of denken in cirkels

Het adviesrapport Herijking Afvalstoffen staat al sinds 10 oktober 2019 ongeopend in mijn mailbox. Ondanks de leerzame interne cursus 'Hoe efficiënt met Outlook om te gaan', heb ik met dit rapport nog niets gedaan. Mijn mailbox lijkt meer op een stortplaats dan een circulair communicatiesysteem. Nou ja, ik heb nog tot 2050 om volledig circulair te worden.

Zoeller Kipper, grondlegger van moderne beladingen

Innovatie is altijd de kracht geweest van Zoeller Kipper. Het bedrijf ontwikkelde niet alleen al heel vroeg de belading, ook kwam het als één van de eerste met de mogelijkheid voor het automatisch laden van containers.

De toekomst van intelligent laden en lossen

Snelle laadcycli, totale veiligheid en lage levensduurkosten. Dat garandeert de Hiab S-HiPro 230W afvalinzamelingskraan. Investeren in Hiab-appartuur betekent investeren in hoogwaardige inzamelprestaties die klanten tevreden houden.