Uit de inhoud van Vakblad Afval! maart 2021

Zwaan-kleef-aan-effect bij publieke inzameling

In 2021 zetten de langjarige trends in de inzameling van huishoudelijk restafval zich onverminderd door. Het aandeel private bedrijven is verder afgenomen en ook is de consolidatie weer een stap verder. Opvallend dit jaar zijn de verlengingen door gemeentelijke herindelingen.

"De trots en blijheid zijn weer terug op de gezichten"

Begin dit jaar besloot het Amsterdamse college van B en W dat AEB klaar is om te worden verkocht. De bedrijfsvoering is verbeterd en de financiën zijn meer onder controle. CEO Paul Dirix is optimistisch over de toekomst van het afval- en energiebedrijf. “Als we de ingeslagen weg blijven bewandelen, hoort onze installatie binnen afzienbare tijd weer bij de best-in-class.”

De opmars van plastic afvalvangers

De Nederlandse waterwegen en oevers zitten vol zwerfafval en dan vooral plastic. Hoe erg is het precies? Een tiental plastic afvalvangers moet daar meer licht op werpen. Hoe succesvol zijn ze? En kunnen we nog wat met al dat opgeviste afval? Duidelijk is dat er meer wegen naar Rome leiden.

“Rinkelende alarmbellen” na meer meldingen pmd-vervuiling

Te veel vervuiling in het pmd van juli tot en met november 2020 zorgde voor een flinke financiële strop voor dertien Twentse gemeenten. Inmiddels vormen ze voor Nedvang een proefgebied om de hoeveelheid vervuiling te verminderen.

Circulair dankzij Al Gore en Netflix

Al zo'n 150 jaar produceert Schijvens Corporate Fashion bedrijfskleding. Tot 2000 gebeurde dat voornamelijk in een atelier aan huis in Hilvarenbeek, waar in de hoogtijdagen zo'n honderd naaisters werkten. Toen het bedrijf de productie verplaatste naar lagelonenlanden landde bij directeur Shirley Schijvens het besef dat de eigen keten socialer én circulair moest worden.

Recycling drankenkartons noodgedwongen over de grens

Vanwege het Plastic Pact-doel om in 2025 20 procent minder plastic in verpakkingen te gebruiken, zouden fabrikanten kunnen kiezen voor drankenkartons als alternatief. Voor een hoogwaardige recycling worden deze verpakkingen naar Duitsland gebracht. Is de afhankelijkheid van de verwerkers Delkeskamp en Papierfabrik Niederauer Mühle wenselijk?

Eindelijk duidelijk kader voor plasticrecyclers?

In 2008 stelde de Europese Commissie een verordening op die regelt dat gerecyclede plastics veilig in aanraking kunnen komen met voedsel, en er geen lekkage van gevaarlijke stoffen naar eten kan plaatsvinden. Goed geregeld, zou je denken, maar er is een 'maar'; ruim twaalf jaar later is deze verordening nog altijd niet volledig van kracht.

Beter zicht op Vlaams afval

Niet-gevaarlijk of 'groene lijst'-afval dat wordt geëxporteerd, is moeilijk of niet te traceren. Met de ontwikkeling van een digitaal datamonitoringsysteem wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) hierin verandering aanbrengen. Het systeem moet vanaf 2025 alle afvalstromen en secundaire grondstofstromen transparant en efficiënt gaan volgen.

Door de ogen van ... Addie Weenk

Addie Weenk, Adviseur Afval en Circulair bij Rijkswaterstaat, Utrecht

De routemap naar een circulaire economie

De vorige keer schetste ik een wereldbeeld in 2040. Ik kan er uiteraard een paar jaar naast zitten, maar willen we onze aarde redden, dan moeten we toch die stappen hebben gezet. Op de vraag van mijn directeur hoe er te komen, geef ik vandaag antwoord.

Baggerspecie uit België

De Europese verordening overbrenging afvalstoffen (Evoa) kent een terugnameplicht. Wanneer een transport van afvalstoffen niet zo gaat als gepland, kan daarop een beroep worden gedaan. Maar dan moet wel de juiste partij worden aangesproken.

VDL pakt door met elektrische inzamelvoertuigen

VDL Translift, producent van innovatieve afvalinzamelingsoplossingen voor (ondergrondse) containers en onderdeel van VDL Groep, ontwikkelde vier elektrische voertuigen voor de inzameling van afval in een stedelijke omgeving. Met meerdere partners is vervolgens kennis en ervaring opgedaan met geluidsarme afvalinzameling waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen.